«Інклюзивне середовище в ЗДО Ясла-сад «Яблунька» під відкритим небом», Хорольська громада

На сьогоднішній час, широкого розвитку набуває інклюзивна освіта, яка передбачає, що діти з особливими освітніми потребами відвідують звичайний дошкільний заклад, навчаються і виховуються разом зі своїми однолітками. Розвивально-ігрове середовище з елементами інклюзії та облаштування мобільного середовища на свіжому повітрі, на якому матимуть можливість займатись всі вихованці закладу, в тому числі діти з обмеженими фізичними можливостями та діти з особливими потребами, для яких організація занять фізичною культурою та організація дозвілля в загальних групах утруднена, дозволить збільшити рівень охоплення дітей ЗДО активними іграми, надасть можливість залучити дітей з обмеженими фізичними можливостями та дітей з особливими потребами, до відпочинку, фізичної активності, задовільнити їх рухову та пізнавальну потребу.

Повний опис проєкту

За статистикою більше 5% дітей в Україні мають обмежені можливості, причиною чого є проблеми із здоров’ям. Саме ця категорія дітей потребує додаткових освітніх послуг, які відповідатимуть їх індивідуальним освітнім потребам.
Першочерговими завданнями дошкільних освітніх закладів, що впроваджують систему інклюзивного виховання, мають бути:
1. створення комфортного освітнього простору;
2. здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до державного стандарту дошкільної освіти;
3. забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей, творчий розвиток;
4. створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб вихованців з особливостями психофізичного розвитку;
5. створення позитивного мікроклімату у дошкільному закладі «Яблунька» з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими вихованцями;
6. забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
7. надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.
Даний проект спрямований на дітей з особливими потребами з метою введення інклюзії в освітню сферу як динамічний процес позитивного реагування на багатоманітність контингенту вихованців та ставлення до індивідуальних відмінностей не як до проблем, а як до можливостей для збагачення навчального процесу допомогти дитині засвоїти матеріал, створивши належні умови.
Підхід, який пропагується Конвенцією ООН про права інвалідів, ґрунтується на тому, що інклюзивна освіта не лише забезпечує найкраще середовище для навчання, включаючи осіб з розумовими вадами, але й допомагає усунути бар’єри та зруйнувати деякі стереотипи їхньої поведінки на користь успішної адаптації в суспільному житті. Така концепція сприяє створенню суспільства, яке готове прийняти людей з інвалідністю замість того, щоб сторонитися їх.

Для кого цей проєкт

Суб’єкти навчально-виховного процесу:
1. діти з особливими освітніми потребами та особливостями психологічного розвитку;
2. вихованці ЗДО Ясла-сад «Яблунька»;
3. педагогічні працівники ЗДО Ясла-сад «Яблунька» (адміністрація, педагоги, психолог);
4. сім’ї (батьки), які виховують дітей з особливими освітніми потребами.

Співфінансування проєкту (грн)

56637

Ключові показники оцінки результату проєкту

Ключові показники оцінки результату проєкту:
1. Організація інклюзивного навчання, створення сприятливих соціальних умов для розвитку дітей із особливими освітніми потребами і забезпечення їм рівних прав в одержанні освітніх послуг.
2. Діяльність спрямована як на подолання наслідків порушень психофізичного розвитку, так і на формування у здорових учнів адекватних уявлень про однолітків з особливими освітніми потребами.
3. Удосконалення адекватних і специфічних форм організації освітньої інтеграції, посилення диференціації й індивідуалізації змісту навчання на формування життєвих компетенцій дитини.
4. Створення умов для подолання психологічного бар’єру з урахуванням рівня психофізичного розвитку, пізнавальних можливостей дітей із особливим освітніми потребами.

План заходів з реалізації проєкту

Перелік заходів:
1. На підготовчому етапі планується:
1.1. створити робочу групу проєкту, яка складатиметься з представників органу місцевого самоврядування, представників відділу освіти, молоді і спорту, автора проєкту та адміністрації дошкільного навчального закладу;
2. На етапі реалізації проєкту планується:
2.1. Вибір місця для облаштування та укомплектування інклюзивної групи на території ЗДО я/с «Яблунька»;
2.2. Придбання обладнання з облаштування мобільної групи з елементами інклюзії.
2.3. Облаштування мобільної групи з елементами інклюзії на свіжому повітрі.
3. Організація свята відкриття проєкту «Інклюзивне середовище в ЗДО Ясла-сад «Яблунька» під відкритим небом».

Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту

Впровадження інклюзивної освіти в ЗДО Ясла-сад «Яблунька» передбачає врахування потенціалу кожного з учасників навчально-виховного процесу. У зв’язку з цим можуть виникати певні ризики, а саме:
1. недостатня матеріально-технічна база;
2. ризик «формальної інклюзії», коли інтереси вихованців ресурсно-інклюзивної групи будуть задовольнятися частково.

Лідер

Кузуб Наталія Миколаївна

Категорія

соціальний захист

Відповідальний орган

Статус

Брав участь

Локація проєкту

вул. Михайла Полонського, 19, м. Хорол, Лубенський район, Полтавська область

Бюджет

113 275 грн

Завантажити

Підтримали

135

Номер

168