Придбання мобільного сортувального комплексу для поліпшення екологічної інфраструктури Миргородської громади

встановлення нової сучасної лінії сортування твердих побутових відходів

Анотація

Модернізація у сфері поводженнями з твердими побутовими відходами (ТПВ) є однією з найактуальніших тем для територіальних громад. Комплекс проблем, що виникають у цій галузі, створюють ризики техногенних аварій та екологічних небезпек. Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону передбачає комплексний підхід до поводження з ТПВ. Усі побутові відходи міста вивозиться на єдине санкціоноване сміттєзвалище, ресурс якого буде вичерпано у найближчі роки.
Проблеми, на вирішення яких спрямовано проєкт:
1. Забруднення навколишнього середовища від сміттєзвалищ.
2. Обсяги сміття збільшуються щороку. За останні 5 років обсяги збільшилися вдвічі (з 11 тис. тон 2015 року до 23 тис. тон 2019 року).
3. Сортується лише частина ТПВ (2019 року з 23 тис. тон було відсортовано на вторинну сировину лише 183 тони).
4. Незадоволення мешканців міста поводженням з ТПВ.
5. Погана якість житлово-комунальних послуг, у т. ч. збір та утилізація сміття.
Соціально-економічна спрямованість проєкту.
Проєкт стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності громади. Використання вторинної сировини стане однією з передумов досягнення фінансової сталості комунального підприємства внаслідок одержання додаткових доходів від реалізації вторинної сировини та витрачання їх на подальший розвиток системи поводження з ТПВ.
Інноваційна спрямованість.
Інновація проєкту полягає у впровадженні сучасної оптимальної моделі поводження з твердими побутовими відходами у громаді.
Цільовими групами є усі мешканці міста – 39 тис.осіб – адже нова сортувальна лінія дозволить сортувати сміття, зібране по усьому місту; туристи та відпочиваючі, що відвідують Миргородські оздоровниці; місцева та регіональна влада; учні шкіл міста та їх родини; КП "Спецкомунтранс" – комунальне підприємство, відповідальне за збір та утилізацію ТПВ міста..
Перелік заходів проєкту:
• проведення інформаційної кампанії;
• навчання школярів та встановлення контейнерів роздільного збору сміття в усіх школах міста;
• проведення конкурсу постачальника та підписання договорів;
• встановлення;
• підбір та навчання персоналу;
• практичне використання.
Очікувані результати проєкту:
Короткострокові результати:
- впроваджено роздільний збір сміття в усіх семи школах міста;
- сортування 100% ТПВ міста;
- частка відсортованих на вторинну сировину ТПВ сягне половини ТПВ міста;
- створення шести нових робочих місць;
- обізнаність та задоволеність мешканців міста системою управління ТПВ.
Довгострокові результати:
- покращення якості роздільного збору сміття у Миргороді;
- підвищення рівня екологічної безпеки міста та околиць;
- продовження строку експлуатації діючого міського звалища в поточних межах до 20 років / утричі;
- самоокупність роботи сортувальної лінії;
- зменшення щорічного забруднення навколишнього середовища від нового сміття на звалищі на 50%.
Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту, та джерела фінансування.
Загальна вартість проєкту складає 1 263,16 тис. грн. Фінансування проєкту планується за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 600,00 тис. грн. (47,5%), за рахунок коштів міського бюджету – 600,00 тис. грн. (47,5 %), за рахунок коштів громадської організації "Лад і добробут рідному місту!" – 63,16 тис. грн. (5%).
Організації-партнери, співвиконавці проєкту. Миргородська міська рада, відділ освіти Миргородської міської ради, відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради, комунальне підприємство "Спецкомунтранс", міська громадська організація "Лад і добробут рідному місту!".
Категорія учасника проєкту – друга, оскільки Миргород – місто обласного значення.
Напрямок конкурсу, якому відповідає даний проєкт: поліпшення екологічної інфраструктури, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф.

Опис проблеми

Миргород – місто-курорт державного значення. Для громади міста чи не найважливішим є збереження екологічної чистоти територій, поліпшення екологічної інфраструктури, зменшення ризику виникнення техногенних катастроф. Миргородці проявляють зацікавленість до впровадження у місті сучасних технологій, спрямованих на зменшення викидів шкідливих речовин, у тому числі внаслідок збору та утилізації або захоронення твердих побутових відходів. У місті силами комунального підприємства "Спецкомунтранс" з 2006 року за сприяння міжнародних партнерів розпочато роздільний збір та сортування ТПВ, але наразі сортування не охоплює усіх відходів міста. Сортується лише частина відходів.
Миргородці вже неодноразово висловлювали своє незадоволення таким частковим сортуванням, збільшенням обсягів ТПВ на сміттєзвалищі, що розташоване на околицях міста, та забрудненням довкілля від цього сміттєзвалища. Тому під час розробки Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року мешканці запропонували окремо додати питання щодо системи поводження з ТПВ. Це питання відображено в оперативній цілі С.1.2 Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року "Оптимізація системи поводження з ТПВ".
Цільовими групами проєкту є усі мешканці міста – 39 тис.осіб – адже нова сортувальна лінія дозволить сортувати сміття, зібране по усьому місту; туристи та відпочиваючі, що відвідують Миргородські оздоровниці; місцева та регіональна влада; учні шкіл міста та їх родини; КП "Спецкомунтранс" – комунальне підприємство, відповідальне за збір та утилізацію ТПВ міста.
Проблем, які спонукали до створення проєкту, є декілька.
1. Забруднення навколишнього середовища від сміттєзвалищ.
2. Обсяги сміття збільшуються щороку. За останні 5 років обсяги збільшилися вдвічі (з 11 тис. тон 2015 року до 23 тис. тон 2019 року).
3. Сортується лише частина ТПВ (2019 року з 23 тис. тон було відсортовано на вторинну сировину лише 183 тони).
4. Незадоволення мешканців міста поводженням з ТПВ.
5. Погана якість житлово-комунальних послуг, у т. ч. збір та утилізація сміття.
Ці проблеми можна об'єднати у єдине рішення – розширення можливостей сортування міського сміття. Для цього необхідно провести інформаційно-навчальну кампанію щодо того, як правильно сортувати сміття та встановити нову сортувальну лінію відповідної потужності. Запит на фінансування придбання сортувальної лінії неодноразово подавався КП "Спецкомунтранс" до Фонду охорони навколишнього середовища Полтавської області. Наразі проєкт залишився не профінансованим.
Можливості нової лінії сортування:
- підвищення якості роздільного збору сміття у громаді;
- збільшення кількості фракцій сортування до 17;
- збільшення продуктивності сортування до кількості, достатньої, щоб відсортувати усі ТПВ міста;
- збільшення кількості робочих місць на шість.
Екологічна спрямованість проєкту. Сортування сміття із подальшою переробкою вторинної сировини надають нові можливості для зменшення ризику виникнення техногенних катастроф, підвищення екологічної безпеки громади.
Обговорення з громадою проводилось під час засідання депутатських комісій міської ради та транслювалося онлайн. Присутні екологічні активісти та представники громадських організацій, що за статутною діяльністю займаються питаннями екології, висловились на підтримку даного проєкту.

Сфера реалізації

Комунальне господарство

Мета та завдання

Метою проєкту є зменшення ризику виникнення техногенних катастроф, покращення екологічної ситуації міста та околиць, підтримка екологічно-чистої території міста-курорту протягом тривалого часу у майбутньому. Для досягнення поставленої мети проєкту є комплекс завдань:
• інформування населення про переваги сортування сміття;
• навчання школярів правильному роздільному збору сміття;
• поширення сортування ТПВ на відходи з усієї території міста;
• збільшення до 17 кількості фракцій відсортованих ТПВ та збільшення відсотка відсортованих відходів, придатних до переробки;
• забезпечення ефективного та своєчасного вивозу відсортованих відходів до переробних підприємств;
• зменшення відсотку ТПВ, не відібраних до переробки – тих, що будуть захоронені на сміттєзвалищі;
• у перспективі – зменшення забруднення навколишнього середовища;
• у перспективі – збереження діючого сміттєзвалища в поточних межах протягом 20 наступних років.
Миргород – не тільки місто-курорт, але й екологічно безпечне місто, що турбується про здоров'я своїх мешканців.

Опис діяльності

Досягнення цілей проєкту здійснюється завдяки співпраці всіх його учасників. Координатором виконання всіх робіт буде відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради.
Виконання завдань проєкту здійснюватиметься шляхом почергового виконання наступних заходів:
І етап. Підготовчі роботи.
Перший етап включає такі основні компоненти:
- проведення інформаційної кампанії щодо заходів проєкту. Інформаційна кампанія проводиться онлайн через соціальні мережі та інтернет-видання, та офлайн. Офлайновий компонент інформаційної кампанії локалізований у самому місті – це підготовка відеосюжета про проєкт, його показ на місцевому телебаченні, сюжет на Миргородському радіо, робота працівників комунального підприємства з представниками домогосподарств, з якими підписано або буде підписано договори на вивезення твердих побутових відходів. Також проєкт буде презентовано на тематичних форумах, семінарах та інших заходах області та України;
- проведення навчальної кампанії в усіх семи школах міста щодо правильного роздільного збору сміття та встановлення у школах контейнерів для роздільного збору сміття. Вивозити та досортовувати ці відходи буде КП "Спецкомунтранс";
- конкурсний відбір постачальника обладнання. Відбір проводить комунальне підприємство "Спецкомунтранс". Саме на його території буде встановлено обладнання та його працівники там працюватимуть.
ІІ етап. Впровадження.
Закупівля та встановлення нової сортувальної лінії. Підключення до комунікацій, налаштування роботи лінії. Буде придбано мобільну сортувальну лінію потужністю 50 тис. тон на рік при роботі в одну зміну. Лінія повинна мати власні підвідний та відвідний конвеєри, кабіни із сортувальним конвеєром. Сортувальна лінія оснащена бактерицидними ультрафіолетовими лампами на початку конвеєра та можливістю регулювати швидкість руху конвеєра. Кожне робоче місце оснащене освітленням, системою вентиляції та підігріву, кнопками аварійного вимкнення конвеєру, системою відведення відсортованої вторинної сировини.
Для встановлення мобільної сортувальної лінії не потрібно влаштування фундаменту, потрібно підготувати земельну ділянку довжиною 30 метрів та шириною 10 метрів. Для цього достатньо виділити місце відповідних розмірів поблизу необхідних ліній комунікації та розрівняти ґрунт. Ці роботи будуть виконані силами партнера – КП "Спецкомунтранс" – за власні кошти. На балансі підприємства є свій бульдозер для вирівнювання ділянки. Встановити сортувальну лінію планується на території Миргородського міського звалища, що перебуває в користуванні КП "Спецкомунтранс". Також розглядається альтернативне розміщення – на території КП "Спецкомунтранс". У разі виникнення потреби в перевезенні мобільного сортувального комплексу це може бути виконано силами підприємства за власні кошти, оскільки підприємство має власний тягач.
Для організації подачі ТПВ на сортування підприємство має готові бункери, котрі можуть бути використані. Також вже наявна техніка для збору відходів по місту (сміттєвози), підвозу до сортувальної лінії та відвозу відсортованої вторинної сировини на переробку.
ІІІ етап. Організація роботи лінії.
Під час реалізації проєкту будуть створені шість додаткових робочих місць. Це три сортувальники (зараз на підприємстві працює три сортувальники, а для роботи на лінії потрібно шість) та три оператори техніки. Пошук та навчання працівників на новостворені робочі місця виконуватиме КП "Спецкомунтранс".
Пошук та укладання договорів із переробними підприємствами щодо тих фракцій вторинної сировини, які раніше не відсортовувалися та не вивозилися, також виконує КП "Спецкомунтранс". На новій лінії сортування відсортовуватиметься наступна вторинна сировина:

Очікувані результати

Впровадження проєкту дозволить отримати короткострокові та довгострокові результати, оскільки він направлений на вирішення проблем у сфері екологічної безпеки на тривалий час. Короткострокові результати:
- впроваджено роздільний збір сміття в усіх семи школах міста;
- сортування 100% ТПВ міста;
- частка відсортованих на вторинну сировину ТПВ сягне половини ТПВ міста;
- створення шести нових робочих місць;
- обізнаність та задоволеність мешканців міста системою управління ТПВ.
Довгострокові результати:
- покращення якості роздільного збору сміття у Миргороді;
- підвищення рівня екологічної безпеки міста та околиць;
- продовження строку експлуатації діючого міського звалища в поточних межах до 20 років / утричі;
- самоокупність роботи сортувальної лінії;
- зменшення щорічного забруднення навколишнього середовища від нового сміття на звалищі на 50%.
Проєкт орієнтовано на отримання сталих довгострокових результатів. Очікується, що кількість невідсортованих відходів, що будуть захоронені на сміттєзвалищі, зменшиться на 50%, а процес утилізації ТПВ стане самоокупним. Наразі кошти від продажу відсортованої вторинної сировини становлять близько 350 тис. грн на рік. Після реалізації проєкту очікується, що ця сума потроїться та досягне 1 000 тис. грн на рік. При цьому видатки на утримання сортувальної лінії складуть 677,5 тис. грн на рік:
- заробітна плата із нарахуваннями - 568,2 тис. грн на рік;
- електроенергія - 89,1 тис. грн на рік;
- загальновиробничі витрати – 20,2 тис. грн на рік.
Це забезпечить подальше безперебійне функціонування лінії та її самоокупність. Строк окупності сортувальної лінії складає два роки.
Водночас частка відсортованих відходів сягне половини усіх ТПВ міста. У подальші роки зменшиться кількість щорічно захоронених на сміттєзвалищі відходів, щорічне забруднення від нових захоронень зменшиться на 50% порівняно із поточними захороненнями.

Сталість

Фінансова сталість проєкту. Завдяки збільшенню кількості фракцій відсортованих ТПВ та підписанню договорів із переробними організаціями комунальне підприємство "Спецкомунтранс" отримає більше доходів з одного кубометру зібраних несортованих відходів. Так, зараз підприємство отримує близько 350 тис. грн на рік від продажу вторинної сировини. Після впровадження проєкту очікується, що обсяги продажу вторинної сировини збільшаться до 1 000 тис. грн на рік, а видатки на утримання сортувальної лінії складуть 677,5 тис. грн на рік. Строк окупності проєкту становить два роки.
Таким чином буде досягнуто самоокупності роботи сортувальної лінії та фінансової сталості проєкту.
Інституційна сталість. Проєкт буде реалізовано у співпраці громадською організацією, відділом освіти міської ради, комунальним підприємством. Співпраця за проєктом затверджена Протоколом, ним же погоджено усі заплановані заходи та розподіл обов'язків між виконавцями. Таким чином навіть при зміні персонального складу міської ради опісля виборів 2020 року проєкт усе одно буде виконано, адже рішення сесії міської ради вже прийнято. Рішення сесії та лист-погодження фінансового управління міської ради підтверджують співфінансування з міського бюджету. Сортувальна лінія буде поставлена на баланс міського комунального підприємства "Спецкомунтранс", тобто перебуватиме у власності громади міста. Це КП функціонуватиме надалі не залежно від результатів виборів чи децентралізації. Після об'єднання громад в Миргородську ОТГ потужностей сортувальної лінії буде достатньо для сортування ТПВ усієї об'єднаної громади.
Інноваційність. Даний проєкт є новим для Миргорода та Полтавської області, адже сортування охопить усю громаду, відбиратиметься 17 фракцій вторинної сировини. Працівники сортувальної лінії працюватимуть з дотриманням усіх санітарних умов. Виконаний проєкт буде самоокупним.
Соціальна сталість. Використання сучасних технологій сортування ТПВ осучаснює профіль міста, пристосовує його до вимог сьогодення та майбутнього. Уже зараз у місті відчувається соціальна напруга щодо недостатньо ефективного поводження з ТПВ. Використання нової сортувальної лінії дозволить підвищити якість сортування та збільшити обсяги вторинної сировини, що зменшить обсяги захоронення відходів на місцевому сміттєзвалищі, зменшить негативний вплив на навколишнє середовище. Навчання правильному роздільному збору сміття в усіх школах та спонукання до роздільного збору завдяки спеціальним контейнерам сприятиме вихованню розумного та більш сталого ставлення дітей та підлітків до питань продукування та утилізації сміття. Ці фактори та проведення інформаційної кампанії, у свою чергу, сприятиме зменшенню соціальної напруги у питаннях ефективності та екологічності поводження з твердими побутовими відходами.

Суб’єкти співробітництва

-

Результати реалізації

Лідер

Миргородська міська рада

Категорія

Друга категорія

Напрям

Поліпшення екологічної інфраструктури, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф

Статус

Реалізовано

Звіт про виконання

Номер

1

Вподобало

64

Бюджет за статтями видатків

Загальний бюджет


Очікувані джерела фінансування

План-графік


Учасник(и)

Партнерські організації