Придбання обладнання для виготовлення паспортів та посвідчень водія відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Глобинської міської ради

розширення послуг, що надаються Глобинським Центром надання адміністративних послуг

Анотація

В 2017 році в Глобинській міській об’єднаній територіальній громаді за сприяння програми U-LEAD з Європою розпочав роботу відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради (надалі в проєкті – ЦНАП). Станом на 1 серпня 2020 року ЦНАП надає жителям громади 198 адміністративних послуг.
Видача паспортів на даний час проводиться Глобинським районним сектором УДМС України в Полтавській області, однак (в зв’язку з укрупненням районів) з 2021 року дана послуга можливо буде надаватися у відповідному органі в м. Кременчуці. Це значно погіршить можливість отримання жителями Глобинської громади, на території якої з 1 січня 2021 року проживатиме понад 25 тисяч чоловік, послуг з видачі нових і заміною старих паспортів громадянина України. Причиною цього є велика відстань від багатьох населених пунктів нової громади (понад 50 кілометрів) до м. Кременчука та відсутність прямого транспортного сполучення.
Видача посвідчень водія на день розроблення проєкту проводиться у двох центрах територіальних сервісних центрах МВС України, які знаходяться в місті Кременчуці та селищі Семенівка Полтавської області. Тому отримання цієї послуги, в зв’язку з віддаленістю від місця надання та відсутністю прямого транспортного сполучення, є дуже незручним для жителів громади.
Соціальний аспект вирішення проблеми полягає в покращенні умов отримання адміністративних послуг мешканцями громади, зокрема – можливість отримання паспорта чи водійського посвідчення з меншою кількістю затрат часу і коштів.
Економічний аспект вирішення проблеми полягає в збільшенні надходжень до міського бюджету за рахунок отримання коштів за надання нових адміністративних послуг.
Цільовими групами, на які спрямовані результати даного проєкту є мешканці міста та сіл громади, які проживають на території населених пунктів громади та мають потребу в отриманні послуг по видачі чи заміні паспортів і водійських посвідчень.
В ході реалізації проєкту будуть здійснені наступні заходи: придбане і встановлене відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Глобинської міської ради обладнання для виготовлення паспортів та посвідчень водія, встановлення програмного забезпечення для надання цих видів послуг, підключення спеціальних каналів зв’язку.
Для впровадження проєкту необхідно 603,309 тис. грн., в тому числі: 280,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 293,159 тис. грн. – кошти міського бюджету міської ради, 30,150 тис. грн – кошти організації-партнера.
Організації-партнери, співвиконавці проєкту: ГМГФ з ОГП «Муніципальна міліція».
В результаті реалізації проєкту відділом «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Глобинської міської ради будуть надаватися якісні адміністративні послуги з виготовлення паспортів та посвідчень водія, тому даний проєкт подається за напрямом – «Організація ефективної системи надання муніципальних послуг населенню».

Опис проблеми

Глобинська об’єднана міська територіальна громада утворена в серпні 2015 року шляхом добровільного об’єднання територіальних громад міста та сіл Глобинської міської, Бабичівської, Борисівської, Жуківської, Опришківської та Пирогівської сільських рад. На території громади, яка займає площу 405,2 км2 , в 23 населених пунктах проживає 16,1 тис. осіб. Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Полтавської області до Глобинської ОТГ планується приєднати ще 42 населені пункти 13 сільських рад Глобинського району. Площа планованої ОТГ становитиме 1197,7 км2 і чисельність населення становитиме понад 25 тис. осіб.
Проблемою на розв’язання якої спрямовано проєкт є ускладнені умови отримання адміністративних послуг з видачі паспортів та посвідчень водія.
Видача паспортів на даний час проводиться Глобинським районним сектором УДМС України в Полтавській області, однак (в зв’язку з укрупненням районів) з 2021 року дана послуга можливо буде надаватися у відповідному органі в м. Кременчуці. Це значно погіршить можливість отримання жителями нової Глобинської громади послуг з видачі нових і заміною старих паспортів громадянина України. Причиною цього є велика відстань від багатьох населених пунктів нової громади (понад 50 кілометрів) до м. Кременчука та відсутність прямого транспортного сполучення.
Видача посвідчень водія на день розроблення проєкту проводиться у двох центрах територіальних сервісних центрах МВС України, які знаходяться в місті Кременчуці та селищі Семенівка Полтавської області. Тому отримання цієї послуги, в зв’язку з віддаленістю від місця надання та відсутністю прямого транспортного сполучення, є дуже незручним для жителів громади.
В 2019 році Глобинська міська територіальна громада була в переліку громад України, які повинні були отримати дане обладнання за рахунок коштів Державного бюджету по цільовій програмі. Однак, через несвоєчасне проведення тендерної процедури обладнання до кінця бюджетного року не було придбане, а в Державному бюджеті на 2020 рік кошти на ці цілі не були передбачені.
Соціальний аспект вирішення проблеми полягає в покращенні умов отримання адміністративних послуг мешканцями громади, зокрема – можливість отримання паспорта чи водійського посвідчення з меншою кількістю затрат часу і коштів.
Економічний аспект вирішення проблеми полягає в збільшенні надходжень до міського бюджету за рахунок отримання коштів за надання нових адміністративних послуг.
Цільовими групами, на які спрямовані результати даного проєкту є мешканці міста та сіл громади, які проживають на території населених пунктів громади та мають потребу в отриманні послуг по видачі чи заміні паспортів і водійських посвідчень.

Сфера реалізації

надання органами місцевого самворядування муніципальних послуг

Мета та завдання

Мета проєкту – створення більш комфортних умов отримання адміністративних послуг з видачі паспортів та посвідчень водія жителями територіальної громади, особливо – з віддалених населених пунктів.
Завдання проєкту – придбати обладнання для виготовлення паспортів та посвідчень водія відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Глобинської міської ради для збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються Центром та покращення умовах отримання адміністративних послуг з видачі паспортів та посвідчень водія жителями територіальної громади.

Опис діяльності

Реалізація цілей проєкту здійснюватиметься з використанням фінансових, економічних та правових методів.
Фінансові методи реалізації проєкту полягають у використанні коштів з різних бюджетних джерел – кошти обласного бюджету, кошти міського бюджету.
Економічні методи реалізації проєкту передбачають:
- контроль за якісним виконання заходів проєкту та їх ефективністю;
- визначення конкретних цілей кожного заходу проєкту, планування їх реалізації;
- детальний аналіз виконання планових заходів проєкту, ступеня та причин можливого відхилення у його виконанні;
- своєчасний розрахунок з боку замовника за надане якісне обладнання та якісно виконані виконавцем послуги.
Правові методи реалізації проєкту включають в себе:
- оформлення усіх рішень стосовно реалізації проєкту відповідними нормативними актами органів міської ради (стосовно включення проєкту до переліку об’єктів Плану соціально-економічного розвитку громади на плановий рік, виділення бюджетних коштів для реалізації проєкту, оформлення початку та завершення реалізації проєкту і т. ін.)
- правовий супровід профільними спеціалістами виконавчого комітету міської ради виконання заходів проєкту.
Деталізований опис заходів проєкту:
Місцеве правове супроводження заходів проєкту буде здійснюватися спеціалістами юридичного відділу виконавчого комітету міської ради.
Внутрішній моніторинг та координація за проєктом протягом його реалізації здійснюватиметься відділом «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради.
В ході реалізації проєкту планується застосовувати для громадської оцінки результативності досягнутих результатів такі заходи:
- постійне інформування громадськості про проведені заходи та витрачання коштів через веб-сайт громади;
- громадський контроль через залучення до нагляду за ходом виконання заходів проєкту активістів організації-партнера.
В ході реалізації проєкту будуть здійснені наступні заходи:
- проведено заходи по придбанню обладнання для виготовлення паспортів та посвідчень водія;
- проведено заходи по придбанню програмного забезпечення;
- проведено заходи по встановленню та наладці обладнання для виготовлення паспортів та посвідчень водія;
- проведено заходи по підключенню спеціальних каналів зв’язку.

Очікувані результати

Короткострокові наслідки реалізації проєкту
- Покращення можливостей отримання адміністративних послуг з видачі паспортів та посвідчень водія жителями громади.
Перспективні наслідки реалізації проєкту:
- Зменшення витрат часу та коштів жителями громади на отримання адміністративних послуг з видачі паспортів та посвідчень водія.
- Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок коштів, отриманих від надання адміністративних послуг з видачі паспортів та посвідчень водія.

Сталість

Фінансова: після завершення проєкту обладнання, встановлене в ході реалізації проєкту, буде утримуватись за кошти бюджету Глобинської міської ради.
Інституційна: Виконавчий комітет Глобинської міської ради є виконавчим органом великої громади, яка не приєднуватиметься до інших, тому працюватиме стабільно і в подальшому, що дозволить продовжувати надання адміністративних послуг і після завершення проєкту.
Соціальна: впровадження проєкту дозволить створить сприятливі умови для отримання адміністративних послуг з видачі паспортів та посвідчень водія жителями громади і підвищить авторитет місцевої та регіональної влади серед мешканців громади.

Суб’єкти співробітництва

-

Лідер

Глобинська міська рада

Категорія

Друга категорія

Напрям

Організація ефективної системи надання муніципальних послуг населенню

Статус

На розгляді

Номер

2

Вподобало

3

Бюджет за статтями видатків

Загальний бюджет


Очікувані джерела фінансування

План-графік


Учасник(и)

Партнерські організації