Покращення природного середовища біля ставка с. Хильківка Хорольського району Полтавської області та створення екологічної зони відпочинку

створення екологічної зони відпочинку

Анотація

Благоустрій населених пунктів відіграє важливу економічну, екологічну та соціальну роль у життєдіяльності людей і розвитку місцевої економіки. Водночас у сучасності він характеризується переважно незадовільним станом, зокрема потребують поліпшень дороги, тротуари, зелені зони, санітарно-гігієнічні умови, дизайн населених пунктів тощо.
На території Хильківської сільської ради в центрі населеного пункту знаходиться водойма "Ставок" - єдине місце в населеному пункті де жителі села та жителі прилеглих сіл можуть проводити дозвілля на природі, ловити рибу тим самим розвивати сільський зелений туризм. Дана водойма служить також джерелом для наповнення пожежного автомобіля у разі виникнення пожеж. На сьогоднішній день водойма замулилась, почала заростати травою та очеретом і потребує поліпшення технічного стану та благоустрою.
Проект спрямовано на покращення природного середовища біля ставка с. Хильківка Хорольського району Полтавської області та створення екологічної зони відпочинку шляхом виконання робіт з очищення (покращення санітарного стану) впорядкування прибережних смуг водойми, благоустрою прилеглої території.
За допомогою реалізації проекту буде створено інфраструктуру для здорового відпочинку та дозвілля. Окрім того проектом передбачається дослідження стану зелених насаджень паркової зони . Даний проект є першим кроком для створення більш комфортного відпочинку відвідувачів ставка. Буде повністю відновлено рекреаційний потенціал. Проект дозволить згуртувати населення, залучити односельців до спілкування .
▪ Перелік заходів проекту:
1.Створення робочої групи виконання проекту.
2. Навчально-методичний супровід проекту та правове регулювання.
3. Проведення підготовчих робіт.
4.Проведення монтажно-демонтажних робіт.
5.Висвітлення процесу реалізації проекту в засобах масової інформації.
6.Проведення громадського моніторингу проекту.


▪ Очікувані результати проекту:
• покращення екосистеми водойми та благоустрою прилеглої території;
• розвиток зеленого туризму;
• отримання досвіду співпраці сільської ради, громади та місцевих підприємців позитивного впливу на можливість консолідації зусиль в майбутньому для вирішення інших важливих завдань в надзвичайно широкій сфері інтересів органів місцевого самоврядування;
• ефективність використання бюджетних коштів.▪ Цільові групи проекту- 629 осіб, в т.ч.
• територіальна громада села;
• діти та молодь села;
• їхні батьки, старше покоління мешканців села;
• працівники освіти, культури, творча інтелігенція села
• підприємства, організації, установи села всіх форм власності.
▪ Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:
Для реалізації даного проекту необхідно 300,00 тис.грн., в тому числі:
• 142,5 тис.грн. за рахунок обласного бюджету, що становить 47,5%;
• 142,5 тис.грн. за рахунок сільського бюджету, що становить 47,5%;
• 15,00 тис.грн. за рахунок коштів організації – партнера, а саме СВК „Хильківський“, що становить 5%.

Опис проблеми

Село Хильківка Хорольського району Полтавської області центр сільської ради, якій підпорядковане село Григорівка. Розташоване село за 17 км від районного центру та за 12 км від залізничної станції Хорол. Виникло наприкінці 18 століття. Назва села походить від прізвища поміщика Хилькевича. На 1863 рік у Хильківці Хорольського повіту 51 двір, 442 жителі, мурована церква збудована на кошти власника села. В 1890 році в селі вже було 89 дворів та 521 житель. На кошти земства збудовано лікарню і початкову школу. У довіднику «Малоросія» за 1903 рік згадується маєток і поміщика П.Г.Афанасьєва на хуторах Горохівщина і Тернівщина при с. Хильківка Хорольського повіту, в якому був завод чистокровних рисистих і робочих коней. В 1910 році вже 106 дворів, 699 жителів.
Радянську владу проголошено в січні 1918 року. з весни до осені 1918 року село було захоплено денікінцями. Весною 1919 року утворили 4 земельні громади, 1920 року об’єдналися в одну.
1928 року організували колгосп «Ленінський шлях». Перший трактор у селі з’явився 1932 року. У 1940 році працювало від МТС 6-8 тракторів, були 2 автомашини, 2 молотарки. Діяли дві початкові і семирічна школи, лікарня, сільський клуб, бібліотека. Під час німецько-фашистської окупації понад 100 чоловік було вивезено до Німеччини. На 1990 рік у селі колгосп «40-річчя Жовтня» (м’ясо-молочного та зернового напрямку), середня школа, лікарня, дитсадок, будинок культури на 400 місць, бібліотека. В 1971 році побудовано пам’ятник воїнам односельцям, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни.
На території Хильківської сільської ради, на сьогодні, основним господарюючим об’єктом є СВК «Хильківський», діяльність якого направлена на аграрний сектор.
У с. Хильківка на сьогодні діють: загальноосвітня школа, сільський будинок культури, дитячий садок, амбулаторія сімейної медицини.
Метою є відновлення екологічного стану водойми близниці що дасть можливість відновити природню екосистему, розведення різних видів риби, здійснення відпочинку громадянами та покращити розвиток зеленого туризму створення сприятливих умов для відпочинку населення біля ставка, відпочинку в організації вільного часу, масового відпочинку та культурного обслуговування мешканців села Хильківка Хильківською сільською радою було прийняте рішення провести очищення (покращення санітарного стану) впорядкування прибережних смуг водойми, благоустрою прилеглої території
головним завданням діяльності якого є організація відпочинку населення, задоволення культурних запитів різних груп мешканців села, створення умов для відновлення фізичних і духовних сил людей, розвиток їх художнього і естетичного смаку, екологічне виховання, виховання почуття любові і поваги до своєї Батьківщини, рідного краю, до української національної культури і народної творчості. Думка мешканців громади, активність громадськості у цьому напрямку підштовхнула виконавчі органи Хильківської сільської ради до того, щоб розпочати масштабну роботу по благоустрою ставка. Заплановано провести розчищення та відновлення русла водойми "Ставок", благоустрій, впорядкування, розчищення припережної зони даної водойми. Ставок буде розбудований з використанням сучасних передових ідей ландшафтного дизайну на основі існуючого зеленого масиву із використанням усіх особливостей ландшафту. Після відновлення будуть створені усі умови для ловлі риби, відпочинку різних вікових категорій відвідувачів: розташовані місця культурного дозвілля. Організація прибережних смуг простору буде проведена з використанням інженерних систем. Реалізація Проекту надасть можливість досягти соціального та екологічного ефекту, оскільки соціальні інвестиції впливають на позитивні зміни в суспільстві.
▪ Цільові групи проекту:629 жителів села, зокрема
• - територіальна громада села;
• діти та молодь села;
• їхні батьки, старше покоління мешканців села;
• працівники освіти, культури, творча інтелігенція села
• підприємства, організації, установи села всіх форм власності.

Сфера реалізації

екологія та навколишнє середовище

Мета та завдання

Основною метою проекту є відновлення екологічного стану водойми що дасть можливість відновити природню екосистему, розведення різних видів риби, здійснення відпочинку громадянами та покращення розвитку зеленого туризму. Проведення заходів з благоустрою прибережної території та подальше її функціонування, як сучасного культурно-дозвільного комплексу та відпочинку задля задоволення потреб мешканців села та гостів у якісному та активному дозвіллі, забезпечення покращення природного середовища, користування жителями та гостями села зон активного та тихого відпочинку при збереженні глибинного озеленення простору.
Завданням проекту є розчищення та відновлення русла водойми "Ставок", благоустрій, впорядкування, розчищення, укріплення припережної зони даної водойми в селі Хильківка Хорольського району Полтавської області, забезпечення можливості мешканців села приймати участь у реалізації управлінських рішень щодо стратегії розвитку зони культури та відпочинку.

Опис діяльності

Проект планується здійснити за кошти обласного бюджету, сільського бюджету та за участі коштів організації – партнера СВК „Хильківський “. Методи реалізації проекту :
1. Економічні – визначення пріоритетів та аналіз результатів.
2. Правові – підготовка документів.
3. Адміністративні - управління робочою групою.
4. Інформаційні - розміщення інформації про захід в ЗМІ.
5. Організаційні – створення робочої групи, координації її роботи.
▪ З метою реалізації проекту запроваджуються такі заходи:
1. Створення робочої групи у складі керівника проекту, виконавця, координатора проекту, відповідального за технічне забезпечення, відповідального за інформаційний супровід.
2. Затвердження проекту на засіданні сесії Хильківської сільської ради.
3. Розробка проектно-технічної документації та проведення експертизи.
4. Укладання договорів з підрядними організаціями на виконання будівельних робіт: підготовчі роботи, виготовлення проектів, які будуть проводитись підрядними організаціями;
закупівля будівельних та технічних матеріалів, необхідних для реалізації технічних завдань проекту.
5. Розчищення водойми від болотно-трав’яної рослиності.
6. Поглиблення до позначки 113.58 м.
7. Підсипка укосів, їх вирівнювання.
8. Планування прилеглої території .
9. Запуск малька риби.
10. Посів багаторічних трав, декоративних дерев.
11. Облаштування зон відпочинку.
12. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ.
13. Проведення громадського моніторингу.
▪ Для якісної реалізації проекту передбачається:
щотижнева зустріч робочої групи проекту для розгляду поточного стану справ;
щомісячне відстеження наявності чи відсутності побічних наслідків реалізації проекту;
публікація звіту про хід виконання проекту в сільській газеті «Вісті Хильківки»;
заслуховування результатів виконання проекту на засіданнях сесії та виконавчого комітету сільської ради з винесенням оцінки ходу роботи з виконання проекту;
публікація кінцевих результатів робіт та відгуків громади села Хильківка в ЗМІ, в соціальній мережі «Facebook» .

Очікувані результати

Завдяки реалізації проекту:
• створення додаткових умов для відпочинку, культурного дозвілля мешканців села;
• покращення екосистеми водойми та благоустрою прилеглої території, облаштування території, що забезпечить належний естетичний вигляд.
Перспективний прогноз реалізації Проекту:
• консолідація зусиль місцевої громади, органів влади, бізнесових структур для вирішення проблем села та можливість безпосередньо впливати на прийняття управлінських рішень щодо стратегії розвитку території;
• створення оптимальних умов для відпочинку, рекреації мешканців села, проведення дозвілля.
Соціальний аспект: реалізація Проекту позитивно вплине на розвиток місцевих інститутів:
• покращення естетичного та культурного вигляду сільського ставка;
• використання інфраструктури водойми для проведення урочистих, культурних, освітніх заходів для мешканців села та гостей;
• створення додаткових умов для розвитку малого підприємництва в сфері послуг зеленого туризму;
• залучення всіх зацікавлених учасників оздоровчої, культурної та освітньої сфер села до розробки та реалізації програм розвитку;
• формування місцевої політики у сфері організації змістовного дозвілля;
• започаткування нових сучасних традицій культурного спрямування в селі, що забезпечуватиме консолідацію громади, як цілого організму, здатного до реалізації нових проектів в різних сферах;
• формування національного та місцевого патріотизму у представників громади;
• позитивне ставлення мешканців села до організації власного дозвілля та дозвілля своїх дітей;
• зміцнення здоров’я мешканців села, сприяння розвитку фізичної культури, культурного, творчого та освітнього розвитку, пропаганда ведення здорового способу життя;
• зміна управлінської поведінки у взаємовідносинах органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, місцевим підприємництвом.
Екологічний аспект: реалізація Проекту вплине на:
• покращення екологічної ситуації в селі шляхом покращення екосистеми водойми та благоустрою прилеглої території, що збільшить територію зелених насаджень та позитивно впливатиме на здоров’я людей. Основні якісні та кількісні прогнозні показники, що будуть після реалізації Проекту: значне збільшення кількості цільових груп, що відпочиватимуть та проводитимуть своє дозвілля біля водойми, покращення здоров’я мешканців та гостей села, збільшення екологічних, культурних та освітніх заходів, підвищення громадської активності.

Сталість

-

Суб’єкти співробітництва

Лідер

Хильківська сільська рада Хорольського району

Категорія

Перша категорія

Напрям

Розвиток туристичної діяльності та курортної справи

Статус

Переможець

Номер

37

Вподобало

39

Бюджет за статтями видатків

Загальний бюджет


Очікувані джерела фінансування

План-графік


Учасник(и)

Партнерські організації