Капітальний ремонт приміщень пожежного депо смт. Білики по вул. Пристанційна, 42, Полтавського району Полтавської області

Білицька селищна територіальна громада утворена у жовтні 2020 року відповідно до адміністративно територіального устрою України шляхом приєднання до Білицької селищної ради 5 сільських рад (Бутенківської, Марківської, Жуківської, Червоноквітівської та Чорбівської). Адміністративним центром громади є смт. Білики Полтавського району Полтавської області. Територія громади складає 388,3 кв. км та об"єднує 27 населених пунктів. Населення громади становить 11292 осіб, з них: міське - 4101 осіб, сільське - 7191 осіб. Місцева пожежна охорона смт. Білики обслуговує 13 населених пунктів. З метою задоволення потреб населення цих населених пунктів у наданні послуг в галузі пожежної безпеки та аварійно – рятувальної справи виникла необхідність провести капітальний ремонт приміщень пожежного депо.

Анотація

В Конституції України вказано, що найвищою соціальною цінністю є життя і здоров’я громадян держави, яка, в свою чергу, повинна забезпечувати дотримання гарантій прав і свобод людини.
Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» значна частина повноважень держави в області захисту життя і здоров’я жителів країни передається органам місцевого самоврядування. Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333 - р затверджено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, основною метою якої є визначення напрямків ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення повноцінного життєвого середовища в країні, надання доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, в тому числі і у сфері цивільного захисту, забезпечення відповідного рівня безпеки населення, його захисту від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій.
В даний час існуюча в Україні система реагування на надзвичайні ситуації не дає змоги в повному обсязі виконувати завдання із забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення. Державна служба з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) забезпечує мінімальний рівень захисту від надзвичайних ситуацій і пожеж, а реалізацію заходів щодо захисту населення і територій від негативних наслідків надзвичайних ситуацій згідно з Кодексом цивільного захисту України покладено на виконавчі органи, зокрема, міські, селищні і сільські ради. Згідно Стратегії реформування ДСНС, передбачено заходи з децентралізації повноважень щодо організації та забезпечення пожежогасіння і реагування на надзвичайні ситуації від держави до органів місцевого самоврядування.
Білицька селищна територіальна громада утворена у жовтні 2020 року відповідно до адміністративно територіального устрою України шляхом приєднання до Білицької селищної ради 5 сільських рад (Бутенківської, Марківської, Жуківської, Червоноквітівської та Чорбівської). Адміністративним центром громади є смт. Білики Полтавського району Полтавської області.
Територія громади складає 388,3 кв. км та об"єднує 27 населених пунктів.
Населення громади становить 11292 осіб, з них: міське - 4101 осіб, сільське - 7191 осіб.
Місцева пожежна охорона смт. Білики обслуговує 13 населених пунктів. З метою задоволення потреб населення цих населених пунктів у наданні послуг в галузі пожежної безпеки та аварійно – рятувальної справи виникла необхідність провести капітальний ремонт приміщень пожежного депо.

Опис проблеми

Основною проблемою є відсутність належних умов для виконання службових обов’язків рятувальниками та повноцінного функціонування місцевої пожежної охорони.

Сфера реалізації

Житлово-комунальне господарство

Мета та завдання

Метою проєкту є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час них на території 13 населених пунктів, які обслуговує місцева пожежна команда смт. Білики. Також передбачається створення належних умов для працівників, захист життя і здоров’я громадян, комунальної, державної та колективної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях в територіальних межах зони відповідальності місцевої пожежної команди.

Опис діяльності

Методи та заходи реалізації проєкту, необхідні для досягнення мети та реалізації завдань:
І Підготовчий етап:
1. Розробка технічної та проектної документації.
ІІ. Впровадження проекту:
2. Оголошення процедури закупівлі та заключення договорів.
3. Проведення капітального ремонту приміщень пожежного депо смт. Білики.
ІІІ. Завершальний етап.
4. Відкриття пожежного депо після капітального ремонту.
5. Проведення медіа – компанії з висвітлення інформації про хід реалізації проєкту на місцевому рівні.
6. Проведення оцінки результатів виконання проєкту та підготовка підсумкового фінансового звіту щодо реалізації проєкту.
Реалізація завдань проєкту здійснюється за допомогою адміністративних, економічних, соціально-психологічних та правових методів.
Адміністративні методи:
- налагодження тісної співпраці у вирішенні місцевих проблем керівництва та депутатського корпусу Білицької селищної ради.
Економічні методи:
- даний проект має соціальний ефект та не передбачає самоокупності, тому розрахунки економічної ефективності та окупності проєкту не здійснювались.
Соціально-психологічні методи:
- обговорення реалізації проєкту на зборах громадян, обговорення проєкту на засіданні сесії селищної ради сприятиме зміні психології місцевих жителів у вирішенні актуальних проблем громади.
Правові методи:
- оформлення всіх рішень стосовно розв’язання проблем проєкту згідно чинного законодавства у правовому полі відповідними нормативними актами.
Організаційно-технічні передумови реалізації заходів проєкту.
Для реалізації проєкту передбачається провести капітальний ремонт приміщень пожежного депо.
Економічні передумови реалізації заходів проєкту.
Даний проєкт є соціально важливим та не передбачає самоокупності.
Соціальні передумови реалізації заходів проєкту.
Проєктом передбачається проведення просвітницько-роз'яснювальної кампанії серед населення для підвищення рівня його соціально-побутової культури.
В кінці реалізації проєкту виконавцем будуть підготовлені остаточні звіти про його виконання. Дана інформація буде подана сесії Білицької селищної ради та Полтавській обласній раді.

Очікувані результати

Якісними результатами реалізації проєкту є:
-задоволеність пожежних умовами праці;
- відповідність матеріально-технічного забезпечення Білицької місцевої пожежної охорони рекомендаціям щодо технічного оснащення місцевої пожежної охорони.
Короткотривалими результатами проєкту є:
- проведено капітальний ремонт приміщень пожежного депо;
- 59,149 тис. грн. коштів партнерів залучено для реалізації проєкту.
Перспективними наслідками реалізації проєкту є:
- забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до більш ефективної ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж та їх наслідків та організація життєзабезпечення постраждалого населення;
- надання допомоги більше 6 тис. жителів у разі виникнення подій у побуті, які загрожують їхньому життю і здоров’ю, або можуть завдати матеріальної шкоди;
- зменшення часу проїзду до місця виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж, більш ефективного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, що, в свою чергу, зведе до мінімуму загрозу життю та здоров’ю громадян, зменшенню матеріальних збитків.
– прогнозні дані та показники щодо покращення наявної ситуації для цільових груп в результаті реалізації проєкту
- для більше 6 тис. жителів з 13 населених пунктів громади створення належних умов для забезпечення вчасного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
- для Білицької селищної ради – реалізації соціально-економічного Плану розвитку та створення необхідних умов для життєзабезпечення населення.

Сталість

Сталість результатів проєкту:
а) фінансова сталість
Проєкт є фінансово сталим, адже подальше фінансування по утриманню місцевої пожежної охорони буде здійснюватись за рахунок коштів Білицької селищної ради.
б) інституційна сталість
Проєкт спрямований на вирішення питань місцевого значення щодо створення безпечних умов проживання мешканців 13 населених пунктів громади. Після завершення проєкту Білицька місцева пожежна охорона буде повноцінно функціонувати та зможе ефективно і якісно виконувати покладені на неї функції. Населення громади прагне ефективної роботи місцевої пожежної охорони, а отже місцева влада не вправі не задовольнити запит суспільства.
в) соціальна сталість
Виконання проєкту підвищить довіру населення громади-учасника проєкту до органів місцевого самоврядування, дасть впевненість населенню в подальший розвиток та відчуття соціальної захищеності

Суб’єкти співробітництва

-

Лідер

Білицька селищна рада

Категорія

Перша категорія

Напрям

Організація ефективної системи надання послуг населенню

Статус

На розгляді

Номер

3

Вподобало

2

Бюджет за статтями видатків

Загальний бюджет


Очікувані джерела фінансування

План-графік


Учасник(и)

Партнерські організації