Придбання мікроавтобусу для мобільності колективів та працівників Решетилівської міської територіальної громади

Придбання нового мікроавтобусу дозволить забезпечити мобільність колективів та працівників ОМС; підвищить довіру мешканців громади до дій ОМС; налагодить зв’язки із іншими громадами. Проєкт націлений на вирішення проблем: 1) відсутності чи не належного стану комунальної техніки, яка могла би оперативно перевезти колективи та працівників виконавчого комітету, депутатів для виконання прямих обов’язків у іншу громаду чи старостат; 2) налагодження взаємодії влади та населення. Завдяки реалізації проєкту покращиться баланс технічних засобів, які будуть прямо забезпечувати перевезення громадян. Адже орган місцевого самоврядування має забезпечувати прийом громадян в старостатах, оперативно забезпечувати мобільність представників на заходах як в Полтавщині, так і за її межами (різного роду семінари, змагання, вивчення досвіду інших громад).

Анотація

Сьогодення вимагає використовувати міською територіальною громадою надані процесом децентралізації можливості, раціонально використовувати ресурси громади, забезпечувати постійне покращення системи надання адміністративних та муніципальних послуг задля комфортного проживання мешканців громади, здійснювати представницькі функції за межами громади.
Наприкінці 2020 та початку 2021 року в Решетилівській міській територіальній громаді по ряду галузей (освіти, культури, позашкільної освіти) та, власне, адміністративному управлінню виникла проблема: колективи та представники не можуть оперативно (чи взагалі) надати виїзні послуги чи прийняти участь у різного роду заходах, які проводяться не в місці їхньої роботи чи проживання. Мобільність людей чи колективів має бути забезпечена для надання якісних послуг мешканцям громади чи забезпечення представницьких інтересів ОМС.
Протягом 2021 року виконавчий комітет по ряду заходів не зміг забезпечити представників від громади через відсутність власного мікроавтобусу, або ж відсутність вільних автобусів на ринку комерційних послуг. Частина представників та колективів терпіла труднощі через дістання до точки збору власним чи громадським транспортом.
Виїзні комплексні прийоми громадян усіма профільними відділами у старостатах можна проводити лише за наявності вільного транспорту з кількістю пасажирських місць від 17. Від сільських рад після об’єднання у жовтні 2020 року не прийшло автотранспортних засобів-автобусів, оскільки таких в них не було. Використовувати шкільні автобуси чи закріплений транспорт за волейбольним клубом «Решетилівка» – не зовсім правильно.
Тому придбання нового мікроавтобусу дозволить забезпечити мобільність колективів та працівників ОМС; підвищить довіру мешканців громади до дій ОМС; налагодить зв’язки із іншими громадами.
Проєкт націлений на вирішення проблем:
1) відсутності чи не належного стану комунальної техніки, яка могла би оперативно перевезти колективи та працівників виконавчого комітету, депутатів для виконання прямих обов’язків у іншу громаду чи старостат;
2) налагодження взаємодії влади та населення.
Завдяки реалізації проєкту покращиться баланс технічних засобів, які будуть прямо забезпечувати перевезення громадян. Адже орган місцевого самоврядування має забезпечувати прийом громадян в старостатах, оперативно забезпечувати мобільність представників на заходах як в Полтавщині, так і за її межами (різного роду семінари, змагання, вивчення досвіду інших громад).
Успішна реалізація даного проєкту буде другою складовою покращення надання адміністративних та муніципальних послуг міській територіальній громаді, адже минулорічний проєкт був першою сходинкою у даному напрямку.
Інноваційність проєкту: проєкт не носить інноваційний характер. Запропонована техніка вже широко використовується в інших громадах.
Соціально-економічна спрямованість: Реалізація проєкту стане одним із економічних поштовхів для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності МТГ, оскільки: забезпечиться автономність та незалежність ОМС від третіх осіб, які надають на комерційній основі послуги з пасажирських перевезень; власна техніка унеможливить оренду аналогічної техніки у третіх осіб (послуги з транспортних перевезень), які оплачуються із місцевого бюджету, матиме місце економія на видатках з місцевого бюджету.
Проєкт направлений на задоволення потреб громадян в якісних муніципальних послугах.
Перелік заходів проєкту:
1. придбання комунальної техніки (1 одиниця – мікроавтобус пасажирський від 17 пасажирських місць);
2. державна реєстрація техніки;
3. експлуатація техніки за призначенням;
4. інформування громадськості про проведені роботи (на кожному етапі);
5. подальше утримання техніки за рахунок коштів місцевого бюджету.
Очікувані результати проєкту:
- надання якісних послуг громадянам;
- забезпечення мобільності колективів та працівників;
- можливе створення 1 робочого місця;
- підвищення довіри мешканців до дій органу місцевого самоврядування, зменшення соціальної напруги.
Цільовими групами проєкту є все населення Решетилівської міської територіальної громади (26252 осіб). Адже населення отримає адміністративні, культурні, освітні послуги через мобільність своїх близьких чи працівників органу місцевого самоврядування.
Прямим бенефіціаром у даному проєкті буде виконавчий комітет Решетилівської міської ради.
Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту та джерела його фінансування:
Для реалізації проєкту необхідно 1 400 000 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень).
Проєкт передбачає наступні джерела фінансування:
1. кошти обласного бюджету – 600,0 тис.грн. (42,86% від вартості проєкту);
2. бюджет Решетилівської міської територіальної громади
(Решетилівська МТГ) – 800,0 тис.грн. (57,14% від вартості проєкту).
У разі перевищення фактичних видатків над плановими загальними видатками 1400,0 тис.грн., виконавчий комітет буде здійснювати дофінансування даного проєкту за рахунок коштів місцевого бюджету в 2022 році.
Організаціями-партнерами (співвиконавцями проєкту) є громадська організація «Патріоти Решетилівщини».
При реалізації проєкту врахований гендерний аспект, інтереси соціальних груп не порушуються, негативного впливу на екологію немає.

Опис проблеми

Сьогодення вимагає використовувати міською територіальною громадою надані процесом децентралізації можливості, раціонально використовувати ресурси громади, забезпечувати постійне покращення системи надання адміністративних та муніципальних послуг задля комфортного проживання мешканців громади, здійснювати представницькі функції за межами громади.

Наприкінці 2020 та початку 2021 року в Решетилівській міській територіальній громаді по ряду галузей (освіти, культури, позашкільної освіти) та, власне, адміністративному управлінню виникла проблема: колективи та представники не можуть оперативно (чи взагалі) надати виїзні послуги чи прийняти участь у різного роду заходах, які проводяться не в місці їхньої роботи чи проживання. Мобільність людей чи колективів має бути забезпечена для надання якісних послуг мешканцям громади чи забезпечення представницьких інтересів ОМС.

Протягом 2021 року виконавчий комітет по ряду заходів не зміг забезпечити представників від громади через відсутність власного мікроавтобусу, або ж відсутність вільних автобусів на ринку комерційних послуг. Частина представників та колективів терпіла труднощі через дістання до точки збору власним чи громадським транспортом.

Виїзні комплексні прийоми громадян усіма профільними відділами у старостатах можна проводити лише за наявності вільного транспорту з кількістю пасажирських місць від 17.

Від сільських рад після об’єднання у жовтні 2020 року не прийшло автотранспортних засобів-автобусів, оскільки таких в них не було.
Використовувати шкільні автобуси чи закріплений транспорт за волейбольним клубом «Решетилівка» – не зовсім правильно.
Тому придбання нового мікроавтобусу дозволить забезпечити мобільність колективів та працівників ОМС; підвищить довіру мешканців громади до дій ОМС; налагодить зв’язки із іншими громадами.

Проєкт націлений на вирішення проблем:
1) відсутності чи не належного стану комунальної техніки, яка могла би оперативно перевезти колективи та працівників виконавчого комітету Решетилівської міської ради, депутатів для виконання прямих обов’язків у іншу громаду чи старостат;
2) налагодження взаємодії влади та населення.

Завдяки реалізації проєкту покращиться баланс технічних засобів, які будуть прямо забезпечувати перевезення громадян. Адже орган місцевого самоврядування має забезпечувати прийом громадян в старостинських округах, оперативно забезпечувати мобільність представників громади на різних заходах як в Полтавській області, так і за її межами (різного роду семінари, змагання, вивчення досвіду інших громад).
Від ряду представницьких заходів доводилося відмовлятися через відсутність вільних на ринку транспортних засобів, які зможуть перевезти соціальну групу. Бували випадки, коли представники громади самостійно добиралися до точки збору власним або ж громадським транспортом. Найбільш незручно це для дітей (спортивні змагання) та осіб старшого віку (творчі звіти, виїзні прийоми, представницькі заходи в інших громадах).
Саме пасажирський мікроавтобус із кількістю місць від 17 забезпечить вирішення проблеми, з якою протягом 2020 та 2021 року стикається виконавчий комітет Решетилівської міської ради, старости, галузь культури, галузь освіти, галузь позашкілля.
Для прикладу, наприкінці 2020 року було витрачено 12,0 тис.грн., а за 8 місяців 2021 року – 32,0 тис.грн. – на транспортні перевезення та оренду автобусів.
Успішна реалізація даного проєкту буде другою складовою покращення надання адміністративних та муніципальних послуг міській територіальній громаді, адже минулорічний проєкт був першою сходинкою у даному напрямку.

Сфера реалізації

культура

Мета та завдання

Мета проєкту – покращення надання муніципальних послуг мешканцям Решетилівської міської територіальної громади шляхом придбання комунальної техніки (пасажирського мікроавтобусу).

Завдання проєкту:
1) придбати нову комунальну техніку – одну одиницю (пасажирського мікроавтобусу), яка буде на балансі виконавчого комітету Решетилівської міської ради;
2) якісно використовувати техніку для надання муніципальних послуг мешканцям громади;
3) забезпечити мобільність колективів та працівників, що представляють Решетилівську міську територіальну громаду.

Опис діяльності

Для досягнення мети проєкту, потрібно послідовно виконати ряд наступних заходів:
1) забезпечити відповідне співфінансування від учасників конкурсу;
2) придбати комунальну техніку (1 одиниця – мікроавтобус);
3) пройти державну реєстрацію техніки;
4) експлуатувати техніку за призначенням;
5) інформувати громадськість та зацікавлених суб’єктів про проведені роботи (на кожному етапі);
6) утримувати в подальшому техніку.

Виконання перших двох пунктів із цього списку у часі розбивається на складові, які детально розписані в таблиці 3.2.4., що нижче:
а) отримати співфінансування з обласного бюджету (міжбюджетний трансферт);
б) забезпечити фінансування (співфінансування) з боку Решетилівської МТГ та Партнерів, а також додаткове фінансування з боку МТГ у разі здорожчання предмета закупівлі;
в) оголосити тендерну процедуру на закупівлю комунальної техніки (1 одиниця – мікроавтобус);
г) визначити переможця, підписати договір із переможцем тендеру, придбати та доставити техніку.

Інститути громадського суспільства та небайдужі громадяни, активісти можуть безпосередньо слідкувати за використанням техніки за безпосереднім призначенням.
Зокрема, представники громадської організації «Патріоти Решетилівщини», яка є партнером по проєкту, будуть систематично висвітлювати результати роботи на кожному етапі. В місцевій пресі та радіо (91.1 FM) буде відображатися інформація про діяльність в межах проєкту.
Про позитивний досвід буде інформовано профільні асоціації ОМС.

Очікувані результати

Кількісні очікувані результати реалізації проєкту:
1) 1 одиниця сучасної комунальної техніки – мікроавтобуса, що обслуговуватиме Решетилівську міську територіальну громаду;
2) забезпечення одноразового перевезення 17+ (сімнадцять і більше) пасажирів;
3) можливе створення 1 робочого місця – водія автотранспортного засобу із відповідним класом водіння, або ж сумісника;
4) відсутність витрат із місцевого бюджету на оренду транспортного засобу (послуги з транспортних перевезень).
Якісні очікувані результати реалізації проєкту:
1) надання якісних послуг громадянам спеціалізованою технікою – мікроавтобусом;
2) забезпечення швидкої мобільності колективів (творчих, спортивних аматорських тощо) та працівників Решетилівської МТГ (апарату виконавчого комітету, окремих структурних підрозділів, депутатів);
3) практична можливість проведення виїзних засідань у віддалених точках громади;
4) практична можливість оперативно приймати участь у обміні досвідом в інших громадах, налагодження «місточків» із обміну;
5) підвищення довіри мешканців до дій органу місцевого самоврядування, зменшення соціальної напруги.

Сталість

Фінансова сталість проєкту
Реалізація проєкту стане одним із економічних поштовхів для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності МТГ, оскільки:
а) забезпечиться автономність та незалежність ОМС від третіх осіб, які надають на комерційній основі послуги з пасажирських перевезень;
б) власна техніка унеможливить оренду аналогічної техніки у третіх осіб (послуги з транспортних перевезень), які оплачуються із місцевого бюджету – відтак, матиме місце економія на видатках з місцевого бюджету.
Для прикладу, у 2020 році з бюджету громади на послуги транспортних перевезень витрачено 12,0 тис.грн., а за 8 місяців 2021 – 32,0 тис.грн. У зв’язку із укрупненням громади та нагальними потребами дана ситуація має динаміку до постійного збільшення.
Нова комунальна техніка забезпечить покращення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Решетилівської міської ради.
Подальше утримання та обслуговування мікроавтобуса – за рахунок коштів місцевого бюджету.
У разі створення нового робочого місця (1 штатна особа – водій мікроавтобусу), відбудеться позитивний вплив на ринок праці.

Інституційна сталість проєкту
Реалізація проєкту однозначно вплине на розвиток місцевих інститутів, зокрема – виконавчого комітету Решетилівської міської ради (балансоутримувача майбутнього мікроавтобусу), покращить матеріально-технічну базу.
Відділи апарату виконавчого комітету Решетилівської міської ради, самостійні структурні підрозділи та об’єднання громадян (через дані інституції) матимуть змогу відвідувати населені пункти громади, приймати участь в обміні досвідом в інших громадах України, представляти Решетилівську МТГ на різних заходах.
Політична сталість проєкту
Реалізація проєкту позитивно вплине на імідж Решетилівської МТГ, її виконавчих органів, а також вищі органи влади – Полтавську ОДА та Полтавську обласну раду, оскільки ефект матиме місце за територіальною ознакою.
Проєкт посилить структурний вплив на формування місцевої політики у сфері надання якісних комунальних послуг; значно підвищить рівень довіри громадян до дій ОМС (особливо – по старостинських округах, колишніх сільських радах).

Суб’єкти співробітництва

Лідер

Решетилівська міська рада

Категорія

Перша категорія

Напрям

Організація ефективної системи надання послуг населенню

Статус

Переможець

Номер

35

Вподобало

8

Бюджет за статтями видатків

Загальний бюджет


Очікувані джерела фінансування

План-графік


Учасник(и)

Партнерські організації