«STEАM лабораторія – сучасний освітній простір», с. Потоки, Кременчуцький район

Сучасні технології змінюють усі сфери життя людини. Освіта має швидко адаптуватися до потреб економіки і надавати учням такі знання, які у майбутньому дозволили б їм стати конкурентоспроможними фахівцями. Обладнати STEАM-лабораторію для створення матеріально-технічної бази дослідницької діяльності, лабораторних досліджень із природничих предметів – нагальна потреба часу.

Повний опис проєкту

Відсутність в освітньому закладі достатньої матеріально-технічної бази для практичного вивчення природничих дисциплін, в світі вимог Нової української школи, стримує здобуття дітьми якісної безкоштовної освіти.
Адже традиційне викладання предметів цілком може підготувати чудових знавців філософії або історії, але для механіків, інженерів, винахідників потрібен інший стиль отримання і застосування нової інформації, який повинен бути доступним ще з дитинства. Такий підхід може не лише допомогти вчасно розкрити таланти і здібності юних інноваторів, але і дати можливість наблизитися до природничих наук.
Забезпечення рівного доступу дітей до якісної безоплатної STEAM-освіти. Створення для дітей простору для творчості, креативності, розвитку практично орієнтованого мислення.

Для кого цей проєкт

Для навчально-дослідницької роботи учнів.

Співфінансування проєкту (грн)

50000

Очікувані результати проєкту

Впровадження проєкту дасть змогу:
- зробити навчання учнів змістовним та цікавим;
- забезпечити учням можливість проводити власні спостереження та дослідження, аналізувати результати, розвивати критичне мислення;
- підвищити рівень зацікавленості учнів до вивчення природничих наук, інженерних та технічних спеціальностей.

План заходів з реалізації проєкту

1. Закупка обладнання
2. Встановлення
3. Користування

Результати реалізації

Лідер

Герасимова Каріна Андріївна

Статус

Реалізовано

Звіт про виконання

Локація проєкту

Кременчуцький район, село Потоки

Бюджет

100 000 грн

Завантажити

Підтримали

525

Номер

104