Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області

Анотація

Проєктом запланована закупівля сміттєвих баків для територіальних громад Миргородського району відповідно до Договору про співробітництво територіальних громад від 31.08.2015, реєстровий номер 21. Послуги з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) цим громадам надає та буде надавати Комунальне підприємство "Спецкомунтранс".
Інформація про територіальні громади, на території яких планується реалізація проєкту. Миргородський район – адміністративна одиниця Полтавської області України. Розташований у центрі Полтавської області ближче до півночі. Миргородський район розташований навколо міста Миргорода Полтавської області, яке визнано курортом державного значення. Тому забезпечення належного санітарного стану територій громад-учасниць проєкту є запорукою розвитку миргородського туристичного кластеру.
Актуальність проєкту. Покращення у сфері поводженнями з твердими побутовими відходами є однією з найактуальніших тем для територіальних громад. Комплекс проблем, що виникають у цій галузі, створюють ризики техногенних аварій та екологічних небезпек. Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону передбачає комплексний підхід до поводження з твердими побутовими відходами в усьому субрегіоні. Для населених пунктів Миргородського району сталий розвиток є виключною умовою подальшого розвитку. На території Миргородського району розташоване єдине санкціоноване сміттєзвалище, ресурс якого досить обмежений.
Проблеми, на вирішення яких спрямовано проєкт:
1. Забруднення навколишнього середовища від несанкціонованих сміттєзвалищ.
2. Щорічно частина утворених ТПВ з громад не вивозиться та потрапляє до несанкцінованих сміттєзвалищ, наприклад, до лісосмуг.
3. Несанкціоновані сміттєзвалища створюють загрозу техногенної катастрофи у громадах.
4. Незадоволення мешканців громад поводженням з ТПВ.
Соціально-економічна спрямованість проєкту.
Проєкт стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності громад-учасниць, дозволить покращити умови проживання та роботи мешканців громад, сприятиме покращенню санітарно-гігієнічних норм та зменшенню захворюваності у громадах.
Інноваційна спрямованість.
Інновація проєкту полягає у впровадженні сучасної оптимальної моделі поводження з твердими побутовими відходами у громаді, закріплена сторонами в Договорі про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проєктів.
Цільовими групами проєкту є жителі територіальних громад сіл Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Зубівка, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки із населенням 6,932 тис. мешканців; туристи та відпочиваючі, що відвідують ці населені пункти; мешканці домогосподарств вниз по течії р. Хорол.
Перелік заходів проєкту:
I етап. Підготовка до реалізації Проєкту. Освітня та PR-кампанія. У ході цього етапу буде створена робоча група, підготовлені та проведені роз’яснювальна робота та інформаційна кампанія серед мешканців територіальних громад: сільських рад та інших цільових груп (органів самоорганізації населення, власників приватних домогосподарств) щодо вивезення сміття з їх територій.
ІІ етап. Реалізація технічної складової Проєкту. У ході реалізації етапу будуть проведені тендерні процедури, за результатами яких планується придбати пластикові контейнери об’ємом 240 л для приватних домогосподарств. Кількість контейнерів - 1333 штук.
ІІІ етап. Запровадження сучасної системи управління ТПВ при співробітництві територіальних громад у приватному секторі. Планується реалізувати заходи щодо налагодження системи збору відходів. Зокрема, планується провести повторну роз’яснювальну роботу, укласти договори з власниками, розмістити контейнери на подвір’ях та напрацювати схему та графік вивозу.
ІV етап. Поширення досвіду реалізації Проєкту. Заходи етапу направлені на якнайбільшому поширенні інформації про Проєкт через ЗМІ, мережу Internet, шляхом організації тематичних делегацій, на форумах, семінарах та інших заходах.
Очікувані результати проєкту:
Реалізація Проєкту створить передумови для підвищення культури споживання та управління відходами, екологічної безпеки, зниження рівня інфекційних захворювань, підвищення комфорту проживання у селах, зменшення видатків з бюджетів територіальних громад на ліквідацію несанкціонованих звалищ та смітників.
Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту, та джерела фінансування.
Загальна вартість проєкту складає 1 683,81 тис. грн. Фінансування проєкту планується за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 799,8 тис. грн (47,5%), за рахунок коштів партнерів – 799,8 тис. грн (47,5 %), за рахунок коштів громадської організації "Миргород – місто мрії" – 84,21 тис. грн (5%).
Організації-партнери, співвиконавці проєкту. Шахворостівська, Біликівська, Вовнянська, Гаркушинська, Зубівська, Петрівцівська, Ярмаківська сільські ради, громадська організація "Миргород – місто мрії".
Категорія учасника проєкту – третя.
Напрямок конкурсу, якому відповідає даний проєкт: поліпшення екологічної інфраструктури, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф.

Опис проблеми

Миргородський район – адміністративна одиниця Полтавської області України. Розташований у центрі Полтавської області ближче до півночі. Поряд з громадами учасницями проєкту розташовано Миргород - курорт державного значення. Тому забезпечення належного санітарного стану в громадах учасниках проєкту є запорукою розвитку миргородського туристичного кластеру.
Щорічно на територіях громад учасниць проєкту утворюється 53,6 тис. куб. м твердих побутових відходів, проте через відсутність необхідної інфраструктури не всі вони вивозяться на полігон ТПВ. Жителі населених пунктів Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Зубівка, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки самостійно організовують вивіз сміття, проте велика ймовірність, що сміття потрапляє на несанкціоновані звалища, вивозиться до найближчих лісосмуг чи лісів. Це в свою чергу призводить до забруднення поверхневих вод, ґрунтів, збільшення популяції бродячих тварин, гризунів, що врешті-решт призводить до росту рівня захворювань на інфекційні хвороби, погіршення екологічного стану району. Ризики, що виникають у зв’язку із цими явищами, є загрозою не просто іміджу територіальних громад, але й створюють реальні загрози виникнення техногенної катастрофи у найближчому майбутньому, а також втрати унікальних природніх ресурсів, сільськогосподарських земель та рекреаційного потенціалу району.
Зважаючи на вищевикладене, основну проблематику проєкту слід виділити як відсутність комплексної системи збирання для централізованого вивезення сміття з приватних домогосподарствах громад-учасниць проєкту, що створює реальну загрозу санітарно-епідеміологічній безпеці та загрожує техногенною катастрофою для територіальних громад. Крім того, неналежна організація роботи з ТПВ знижує інвестиційну та туристичну привабливість територій, що відповідним чином відображається на темпах економічного розвитку територій.
Проєкт направлений на створення сучасної системи управління твердими побутовими відходами при співробітництві територіальних громад, а також вирішення проблеми з технічної неможливості організувати збір сміття у приватних сільських домогосподарствах. Крім того, реалізація проєкту відповідно до Договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проєктів підвищує можливості співпраці громад, створює додаткові шляхи реалізації спільних проєктів на благо громад.
Цільовими групами проєкту є жителі населених пунктів Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Зубівка, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки із населенням 6,932 тис. мешканців; туристи та відпочиваючі, мешканці домогосподарств вниз по течії р. Хорол, регіональна влада, інші територіальні громади.
Екологічна спрямованість проєкту. Реалізація проєкту матиме позитивний вплив на довкілля, зокрема:
• знизиться обсяг несанкціонованих викидів твердих побутових відходів;
• забезпечення належного санітарного стану громад та прилеглих територій;
• зниження забруднення навколишнього середовища.

Сфера реалізації

поводження з ТПВ

Мета та завдання

Метою проєкту є забезпечення потреб жителів територіальних громад Миргородського району у комфортних умовах життя та екологічній безпеці шляхом організації комплексної системи збору, транспортування твердих побутових відходів з приватних домогосподарств та технічного переоснащення системи збору ТПВ.
Для досягнення поставленої мети проєкту є комплекс завдань:
• знизити обсяг несанкціонованих викидів твердих побутових відходів;
• забезпечити належний санітарний стан громад та прилеглих територій;
• знизити забруднення навколишнього середовища;
• виробити відповідальність та екологічні звички у мешканців щодо збору й вивезення сміття.

Опис діяльності

Досягнення цілей проєкту здійснюється завдяки співпраці всіх його учасників. Рішення про співпрацю було зафіксовано у Договорі про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проєктів. У реєстр Договорів про співробітництво територіальних громад наш Договір внесено під № 21. Цей Договір передбачає закупівлю сміттєвих баків для громад-підписантів (ті самі громади, що є учасниками даного проєкту) та придбання сміттєвоза для вивезення ТПВ. Сміттєвоз було придбано та взято на баланс КП "Спецкомунтранс" 2018 року, як обслуговує громади в частині вивезення ТПВ. Вивезення сміття можливе лише за наявності збору ТПВ в баки. У частині придбання баків договір ще не виконано.
Проєктом «Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області» заплановано саме закупівлю баків, після чого Договір про співробітництво буде виконано. Для цього потрібно реалізувати наступні заходи:
1. Створення робочої групи з реалізації Проєкту. До робочої групи будуть залучені представників сільських рад, громадськості. Робоча група має координувати реалізацію Проєкту.
2. Підготовка рекламної та роз'яснювальної продукції (телевізійні ролики, радіо звернення, листівки тощо) щодо поводження з ТПВ, у тому числі переваги організованого збору сміття.
3. Реалізація рекламної та роз'яснювальної кампаній щодо збору твердих побутових відходів у приватному секторі.
4. Роз’яснювальна робота з сільськими радами та органами самоорганізації населення (розмір тарифів, порядок отримання контейнера, періодичність вивезення).
5. Проведення роботи з мешканцями приватних домоволодінь щодо вивезення сміття з їх осель з використанням пластикових контейнерів (розмір тарифів, порядок отримання контейнера, періодичність вивезення).
6. Дотримання тендерних процедур щодо придбання пластикових контейнерів на 240 л для приватних домогосподарств.
7. Придбання пластикових контейнерів об’ємом 240 л у відповідності до результатів тендеру (орієнтовна кількість контейнерів 1333 шт.).
8. Повторна роз’яснювальна кампанія щодо порядку вивезення сміття з контейнерів, роботи диспетчерського пункту КП «Спецкомунтранс», тарифів на вивезення тощо.
9. Укладання договорів з власниками домогосподарств.
10. Розміщення контейнерів.
11. Освітлення Проєкту в місцевих та комунальних засобах масової інформації, розміщення інформації про Проєкт в мережі Інтернет.
12. Поширення досвіду серед представників інших районів, територіальних громад шляхом публікацій у збірках кращих практик, виступах на конференція та семінарах, обміну досвідом з делегаціями з інших громад.

Очікувані результати

Реалізація Проєкту дозволить досягти таких позитивних наслідків у соціальній сфері:
Результати у короткотерміновій перспективі:
• підвищення естетичного вигляду населених пунктів та поліпшення санітарного стану;
• підвищення обізнаності мешканців у сфері поводження з ТПВ;
• зниження кількості пацюків та мишей, бродячих котів та собак .
Результати у довгостроковій перспективі:
• підвищення рівня споживчої культури населення;
• зниження рівня захворювань на інфекційні хвороби;
• підвищення рівня комфорту життя.
Реалізація Проєкту дозволить досягти таких позитивних наслідків у економічній сфері:
Результати у короткотерміновій перспективі:
• зниження видатків на ліквідацію стихійних звалищ;
• створення додаткових робочих місць;
• технічне переоснащення комунального підприємства.
Результати у довгостроковій перспективі:
• підвищення інвестиційної привабливості району;
• збільшення кількості туристів та відпочиваючих.
Реалізація Проєкту дозволить досягти таких позитивних наслідків у екологічній сфері: Результати у короткотерміновій перспективі:
• зниження кількості несанкціонованих сміттєзвалищ;
• зменшення кількості шкідливих речовин, що потраплять у ґрунтові та поверхневі води;
• зниження кількості залишкових відходів.
Результати у довгостроковій перспективі:
• підвищення рівня екологічної безпеки у громадах;
• зниження рівня забруднення ґрунтових вод.
Проєкт може бути розширений як в межах Миргородського району так і на території інших районів.

Сталість

Фінансова сталість проєкту. Проєкт в першу чергу соціальний, проте цілком прибутковий та самоокупний. Розрахунковий термін використання контейнерів не менше 10 років. Подальші витрати на експлуатацію, сервісне обслуговування та ремонт обладнання, придбаного під час реалізації Проєкту, бере на себе КП «Спецкомунтранс». Фінансування вивезення сміття буде проводитися за рахунок коштів територіальних громад на підставі договорів з КП «Спецкомунтранс».
Інституційна сталість. Співпраця за проєктом затверджена Договором про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проєктів. Таким чином, навіть при зміні персонального складу місцевих рад після виборів 2020 року проєкт все одно буде виконано. Адже Договір про співробітництво зареєстровано в Мінрегіоні ще в 2015 році і цей проєкт виконується вже не перший рік. Лист про співфінансування, підписаний головами усіх громад-учасниць проєкту, підтверджує співфінансування з місцевих бюджетів. Сміттєві баки будуть поставлені на баланс обслуговуючого комунального підприємства "Спецкомунтранс", котре здійснюватиме вивіз сміття з громад-учасниць проєкту, а також здійснюватиме санітарну обробку цих баків. Це КП функціонуватиме надалі незалежно від результатів виборів чи децентралізації.
Інноваційність. Інноваційність проєкту полягає у об'єднанні зусиль області, громадськості та органів місцевого самоврядування задля спільної реалізації проєкту співробітництва громад. При впроваджені проєкту сільські громади та громадськість (через ГО-партнера) об’єднаються навколо спільної екологічної мети та спільними зусиллями покращать екологічну ситуацію, підвищать обізнаність населення. Сформують позитивний імідж району. Форма співробітництва по реалізації спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою здійснення відповідних заходів, закріплена сторонами в Договорі про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проєктів.
Соціальна сталість. Проєкт дозволить покращити умови проживання та роботи мешканців громад, сприятиме покращенню санітарно-гігієнічного стану територій та зменшенню захворюваності у громадах. Завдяки навчальній та роз'яснювальній роботі та фізичній наявності баків для сміття буде підвищено рівень споживчої культури населення. Ці фактори та проведення інформаційної кампанії, у свою чергу, сприятимуть зменшенню соціальної напруги у питаннях ефективності та екологічності поводження з твердими побутовими відходами.

Суб’єкти співробітництва

Біликівська, Вовнянська, Гарпушинська, Зубівська, Петрівцівська, Ярмаківська сільські ради Миргородського району

Лідер

Шахворостівська сільська рада Миргородського району

Категорія

Третя категорія

Напрям

Поліпшення екологічної інфраструктури, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф

Статус

Не реалізовано

Звіт про виконання

Номер

14

Вподобало

48

Бюджет за статтями видатків

Загальний бюджет


Очікувані джерела фінансування

План-графік


Учасник(и)

Партнерські організації