Дихати вільно

встановлення мережі станцій моніторингу якості повітря

Повний опис проєкту

В останні роки в Україні з’являється все більша кількість громадських організацій та комерційних проектів, що створюють IT-продукти, спрямовані на покращення ситуації в сфері інформування про індекс якості повітря.
Гарними прикладами такого моніторингу є проекти Eco City та SaveEcoBot
Громадський моніторинг стану якості повітря Eco City - це проект, який реалізовують юні робототехніки з м.Івано-Франківськ, і є мережею он-лайн моніторингу стану якості повітря України.
SaveEcoBot – це безкоштовний сервіс для громадськості, який розроблено групою активістів Save Dnipro. Це єдиний в Україні екологічний чат-бот, який поєднує дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля. Використовуючи SaveEcoBot, ви можете переглянути дані або оформити підписку на конкретну станцію моніторингу якості повітря.
По своїй природі, Індекс якості повітря є комунікаційним інструментом, який використовується урядовими інституціями для того, щоб донести до громадськості поточний стан забруднення повітря.
Встановлення розгалуженої мережі станцій моніторингу якості зовнішнього повітря з 29 приладів на об’єктах освіти та первинної медицини Полтавського району дозволить отримувати оперативні дані про індекс якості повітря не тільки в населених пунктах навколо міста Полтава, а і прогнозувати джерела підвищення рівня забрудненості повітря в обласному центрі і дозволить реалізувати право громадян на одержання екологічної інформації
Ступінь забруднення поділено на 6 рівнів:
Відмінний (0-50): ризик для здоров'я невеликий або взагалі відсутній.
Хороший (51-100): помірний ризик для здоров'я людей, надчутливих до забруднення.
Незадовільний для чутливих груп (101-150): люди в групі ризику можуть відчути проблеми зі здоров'ям. Фізично активні діти та дорослі, а також хворі на респіраторні захворювання повинні обмежити перебування на вулиці.
Незадовільний (151-200): кожен може відчути негативні наслідки для здоров'я. Фізично активним дітям і дорослим слід обмежити час на вулиці, а людям з респіраторними захворюваннями взагалі уникати перебування просто неба.
Дуже незадовільний (201-300): всі в зоні ризику. Слід уникати перебування на відкритому повітрі.
Небезпечний (301-500): можливі серйозні наслідки для здоров'я.
Завдяки реалізації проекту станції моніторингу будуть встановлені в с.Абазівка, с.Бричківка, с.Валок, с.Гожули, с.Пальчиківка, с.Сем’янівка, с.Степне, с.Супрунівка, с.Тахтаулове, с.Верхоли, с.Чорноглазівка, с.Андрушки, с.Мильці, с.Щербані, с.Божківське, с.Василівка, с.Заворскло, с.Калашники, с.Ковалівка, с.Коломацьке, с.Черкасівка, с.Мачухи, с.Микільське, с.Новоселівка, с.Розсошенці, с.Рунівщина, с.Судіївка, с.Терешки, с.Тростянець
Функціональні можливості пристроїв дозволяють будь-кому, маючи смартфон з доступом до мережі Інтернет переглядати поточні показники індексу якості повітря по будь-якій станції за допомогою екологічного чат-боту SaveEcoBot, що працює зі всіма популярними месенджерами Telegram, Facebook, Viber та Skypе.

Проблема проєкту

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відкрила нові можливості щодо впровадження стандартів у сфері охорони довкілля.
Моніторинг за якістю атмосферного повітря регламентується шістьма директивами. Остання Директива 2008/50/ЄС визначає рамкові вимоги щодо контролю та оцінки якості атмосферного повітря згідно з якою, Україна зобов’язана встановити по всій своїй території зони та агломерації за ступенем забруднення атмосферного повітря, а також порядок їх перегляду. У випадках, коли рівні вмісту забруднювачів перевищують будь-яку з нормативних граничних величин або існує ризик такого перевищення, є потреба розробити плани дій щодо якості повітря для відповідних територій.
Індекс якості повітря оцінює якість повітря за чотирма показниками: тверді частинки пилу (PM2.5 та PM10), наземний озон, діоксин азоту та діоксид сірки. Кожен з показників оцінюється відповідно до стандартів, затверджених Директивами Європейського Союзу.
Показник PM2.5 відображає концентрацію твердих частинок діаметром до 2.5 мікрометра. PM10 відображає концентрацію твердих частинок діаметром до 10 мікрометрів.
Нормальним рівнем концентрації в повітрі частинок PM2.5 вважається ≤ 25 мкг/м3, PM10 ≤ 50 мкг/м3. Тверді частинки PM2.5 та PM10 настільки малі, що їх можна тільки побачити за допомогою мікроскопу. Вони без перешкод проникають глибоко в дихальні шляхи, минаючи захисні системи організму людини та поглинаються організмом. Наше тіло просто не призначене для їх блокування, завдаючи значної шкоди нашому здоров’ю.
Більшість PM2.5 та PM10 утворюються внаслідок спалювання різних видів палива.
РМ10 стає подразником для астматиків та людей похилого віку. Вони подразнюють слизову оболонку очей та провокують сухість в горлі.
Чадний газ (монооксид вуглецю, СО) утворюється при неповному згорянні палива внаслідок недостатнього повітрообміну. Потрапляючи у кров, чадний газ сполучується з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень організмом.

Мета проєкту

Метою проєкту є виконання права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля, що належить до основних (фундаментальних), природних прав і закріплене в ст. 50 Конституції України.
Дане право притаманне людині з моменту її народження, незалежно від розсуду державних органів.
Відповідно ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища" право громадян на одержання екологічної інформації розглядається як вільний доступ до інформації про стан навколишнього середовища та вільне отримання, використання, поширення та збереження такої інформації. Це право регламентується низкою нормативно-правових актів.
Екологічна інформація - це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі, зокрема, про таке: стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів - землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх забруднення. Основними джерелами такої інформації є дані моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, окремими посадовими особами.
Реалізація проекту забезпечить Конституційне право громадян на отримання інформації щодо якості атмосферного повітря за допомогою т.зв. Індексу якості повітря - значення, яке використовується урядовими установами, громадським сектором, ЗМІ щоб донести до рівень забруднення повітря у цей час.
Регулярна перевірка якості повітря — один з найефективніших способів захисту довкілля та здоров’я людини. Мережа станцій моніторингу якості повітря допоможе стежити за концентрацією забруднюючих речовин і токсичних газів, а також оперативно вживати необхідних заходів для покращення ситуації. Такий моніторинг дозволить отримувати об’єктивну, актуальну та динамічну картину якості атмосферного повітря.

Співорганізатори і партнери проєкту

Співорганізаторами проєкту є:
- відділ освіти культури, молоді та спорту Полтавської районної державної адміністрації, адміністрації шкіл.
- комунальне підприємство Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги Полтавської районної ради, головні лікарі амбулаторій первинної медицини.
Партнером проєкту є інтернет-магазин Вeegreen, який неодноразово приймав участь у Бюджеті участі м.Івано-Франківськ і підтримує та реалізовує дитячі та молодіжні проекти екологічного та навчального напрямку.

Залучені сторони і цільова аудиторія проєкту?

Залученими сторонами проєкту є - голови ОТГ, та голови сільських рад Полтавського району, представники громадського сектору - проекти «Громадський моніторинг стану якості повітря Eco City» м.Івано-Франківськ, та розробники чат-боту SaveEcoBot розробленого групою активістів SaveDnipro
Цільовою аудиторією проекту є - жителі міста Полтава та Полтавського району, а також представники органів влади, громадкості та ЗМІ.
До цільової аудиторії проєкту можна віднести 450258 користувачів чат-боту SaveEcoBot з України, Болгарії, Грузії, Білорусі, Бельгії та США, а також відвідувачів он-лайн ресурсів, що відображають Індекс якості повітря з усього світу.

Очікувані результати проєкту

Очікувані результати проєкту на місцевому рівні - підвищення обізнаності населення Полтавського району про індекс якості повітря, он-лайн ресурси моніторингу та чинники які впливають на кількість шкідливих мікрочастинок в повітрі. Жителі населених пунктів матимуть змогу реалізувати своє право на одержання екологічної інформації про стан повітря в їх населених пунктах та загрозу для здоров'я від перебування на відкритому повітрі для вразливих груп населення. Громадяни можуть додавати власні пристрої, які коректно налаштовані та змонтовані під наглядом фахівців, і таким чином розширювати наявні мережі, збільшуючи кількість даних та розвиваючи їх якість.
Представники органів місцевого самоврядування та адміністрації навчальних закладів, закладів первинної медицини - матимуть можливість проводити моніторинг стану повітря в населених пунктах.
В день, коли фіксують підвищення індексу якості повітря через забруднення повітря твердими частинками, установи здоров'я, органи місцевого самоврядування, громадяни можуть:
- попередити вразливих людей, таких як літні люди, діти і особи, які страждають респіраторними або серцево-судинними хворобами, уникнути зайвих навантажень;
- «наочно» донести до населення небезпеку та шкоду яку несе «сезонне» спалювання листя та трави;
- рекомендувати використовування масок, щоб уникнути проникнення дрібних частинок у легені.

На регіональному рівні - жителі та гості м. Полтава та Полтавської області зможуть завдяки інформації он-лайн сервісів зможуть отримувати та аналізувати інформацію про стан повітря залежно від погоди, напрямку вітру та рівня забруднення отриманих з станцій моніторингу навколо міста.
Представники органів місцевого самоврядування м. Полтава та регіонального рівня завдяки розгалуженій мережі станцій зможуть дотриматися рамкових вимог Директиви 2008/50/ЄС щодо моніторингу за якістю атмосферного повітря, та постанови КМУ «Деякі питання здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря» № 827, що є підтвердженням зобов’язань імплементації законодавства у галузі навколишнього середовища відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС. А у випадках, коли рівні вмісту забруднювачів перевищують будь-яку з нормативних граничних величин або існує ризик такого перевищення, матимуть можливість розроблення плану дій щодо якості повітря для відповідних територій.

Масштабування та реклама проєкту

Масштабування проєкту можливе завдяки збільшенню кількості станцій моніторингу якості повітря на інших об'єктах інфраструктури населених пунктів Полтавського району та інших територіальних одиницях Полтавської області.
Рекламування проекту буде здійснюватися через органи місцевого самоврядування, заклади освіти та первинної медицини, веб-сайтах та сторінках в соціальних мережах залучених сторін проекту Eco Citі, SaveDnipro, інтернет-магазину Вeegreen.

Лідер

ІВЖЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Статус

Брав участь

Підтримали

193

Номер

20

Заходи проєкту

Бюджет