Екологічна стежина неповторних Заїчинських схилів

створення екологічної стежки

Повний опис проєкту

Особливість процесу екологічного навчання і виховання на екологічних стежках полягає в тому, що він будується на основі невимушеного засвоєння інформації, норм поведінки в природному оточенні в процесі безпосереднього зіткнення учня з природою. Досягається це шляхом органічного поєднання відпочинку і пізнання під час руху по маршруту. Тільки відпочиваючи на природі можна побачити її багатогранну красу. Створення екологічної стежки - це одна з творчих форм роботи в системі екологічної освіти і виховання. Екологічна стежка, якщо її правильно організувати, дозволить дітям, та і дорослим людям, розкривати свої творчі здібності, поєднувати розумову і фізичну працю з вивчення та оцінки стану, охорони навколишнього природного середовища, що дасть можливість застосувати знання, почерпнуті з шкільних курсів біології, географії, хімії, екології на практиці . Самостійна дослідницька робота учнів по вивченню тих чи інших об'єктів живої природи зміцнить взаємозв'язок інтелектуального і емоційного стану у школярів. І як підсумок - розвиток впевненості в необхідності берегти природу і примножувати її багатства, з опорою не тільки на знання, отримані з книг, але і з урахуванням особистого досвіду.
При створенні екологічної стежки необхідно враховувати, що екологічні стежки - це найбільш спеціалізовані в освіті маршрути, створювані насамперед для продовження навчання біології, але тепер уже в природі. При виборі маршруту повинна враховуватися привабливість навколишнього ландшафту, естетична виразність, інформативна ємність, різноманітність цікавих об'єктів тваринного і рослинного світу, безпеку. Довгі ділянки з монотонними одноманітними природними спільнотами стомлюють дитину, роблять маршрут нецікавим.
Екологічна стежка - це навчально-просвітницький "кабінет" в природних умовах. Цим і визначається її протяжність, вибір маршруту, склад екскурсійних об'єктів. Маршрут стежки повинен охоплювати не тільки унікальні, а й типові об'єкти місцевої природи, характерні форми рельєфу.
На стежці встановлюються інформаційні щити і знаки. Вони повинні бути естетично привабливими.
Підготовка і проведення екскурсії на екологічній стежці - це результат кропіткої переробки великого обсягу матеріалу з вивчення стану природи рідного краю.

Проблема проєкту

Біологічне різноманіття, яке сформувалося протягом тривалої біологічної еволюції, являє собою найважливіший природний ресурс, і його повноцінне збереження можливе шляхом заповідання еталонних ділянок, які б значною мірою репрезентували наявне багатство флори і фауни. Залишки степових екосистем є найбільш дефіцитними природними комплексами, які мають охоронятись в першу чергу. Проте, навіть ці залишки дуже швидко можуть зникнути. Ботанічна пам’ятка природи « Заїчинські схили » знаходиться неподалік пасовища місцевої агрофірми «Степове», де випасається ВРХ та вівці.
Проте, найбільш негативно на степові схили впливає саме дрібна рогата худоба.
Вкрай негативний вплив на заповідну ділянку здійснюють регулярні підпали рослинності схилу. Поширеним є помилковий стереотип про те, що на місці згарища буде краще рости трава.
Окрім знищення органіки, випалювання руйнує водний режим екосистеми.
Справнім лихом для «Заїчинських схилів» є сільське сміттєзвалище, яке розтащоване неподалік степових схилів та сільський цвинтар, що підковоподібно огинає заповідну територію.
Отже, передумова та завдання проєкту- можливості реального використання, вивчення, дослідження ботанічної пам’ятки «Заїчинські схили».

Мета проєкту

Формування екологічної свідомісті учнів та дорослих громадян через розвиток навичок поведінки в навколишньому природному середовищу, вивчення і спостереження об'єктів природи своєї місцевості, формування знань про екосистеми своєї місцевості, формування навичок дослідницької роботи учнів, організація практичної природоохоронної діяльністі громадян.

Співорганізатори і партнери проєкту

Заїчинська ЗОШШ 1-3 ст., Семенівський районний ресурсний центр громад, районний краєзнавчий музей.

Залучені сторони і цільова аудиторія проєкту?

Цільова аудиторія проєкту- громадяни України, студенти, учні, науковці, туристи.

Очікувані результати проєкту

1. Проведення екскурсій, походів.
2. Проведення дослідницької, пропагандистської роботи по охороні природи для розвитку навичок правильної поведінки в природі.
3. Створення умов для виховання екологічно грамотної культури поведінки людини в навколишньому середовищі, розвитку умінь доглядати за природою і застосовувати свій знання на практиці.

Масштабування та реклама проєкту

Створення презентаційного фільму про ботанічну пам'ятку « Заїчинські схили», виготовлення інформаційно-презентаційних буклетів, туристична діяльність

Лідер

Власенко Клавдія Іванівна

Статус

Переможець

Підтримали

261

Номер

84

Заходи проєкту

Бюджет