Впровадження сучасних інформаційних технологій для формування екологічної свідомості в громаді м. Кременчука

Створення екологічного сучасного лекторію з використанням інформаційних технологій

Повний опис проєкту

Створення екологічного сучасного лекторію в Кременчуцькому еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської областіі з використанням інформаційних технологій. Придбання мультимедійних пристроїв для організації лекційної аудиторії для подальшого використання в освітньму процесі закладу

Проблема проєкту

Основними завданнями нашого екологічного проекту є нагромадження в людини екологічних знань, виховання любові до природи, прагнення берегти і примножувати її багатства та формування вмінь і навичок природоохоронної діяльності. Все це передбачає розкриття сутності світу природи — середовища існування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Індивід має вміти осмислювати екологічні явища і розумно взаємодіяти з природою. Естетичний підхід до природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. Передумовою для цього є створення в закладах освіти відповідної навчально-матеріальної бази.

Мета проєкту

На початку третього тисячоліття в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження до світового простору. Цей процес супроводжується історичними змінами в педагогічній теорії та практиці освітнього процесу. Зміст освіти збагачується новим процесуальним умінням, розвитком здібностей оперування інформацією, творчим вирішенням проблеми науки та ринкової практики з акцентом та індивідуалізацію освітніх програм. Екологічна педагогіка, освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватись на формування екологічної культури, як складової системи національного і громадянського виховання всіх верств населення України (в тому числі через екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних організацій), екологізації навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту
- сприяти розвитку учнівської проектної діяльності, набутті досвіду громадянських дій та демократичної поведінки учнів та вихованців у вирішенні соціально важливих суспільних проблем; формуванні лідерських якостей учнів та молоді; виховання соціально-правових компетенцій учнів та молоді, активізація діяльності органів учнівського самоврядування міста.
- виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності; відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи; розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях, уміння прогнозувати особисту діяльність інших людей та колективів; розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; виховання глибокої поваги до власного здоров’я та вироблення навичок його збереження

Співорганізатори і партнери проєкту

- Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;
- Комунальне підприємство «Кременчуцька міська телерадіокомпанія».

Залучені сторони і цільова аудиторія проєкту?

Учасники освітнього Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Очікувані результати проєкту

Підвищення рівня екологічної культури не тільки учнів та вихованців навчальних закладів, а і жителів громади;
- підвищення зацікавленості й участі громадськості в вирішенні екологічних проблем ;
- розширення взаємодії в системі «навчальний заклад-громада»
- усвідомлення власної потреби в діяльності, спрямованої на захист, збереження природи;
- відчуття відповідальності за життя своєї громади, за свою громадянську позицію;
- можливість збереження краси довкілля рідного краю;
- усвідомлення значимості природоохоронного підходу до довкілля.

Масштабування та реклама проєкту

Рекламування проекту передбачається через сайт закладу, сторінки в соціальних мережах, залучення батьківської громади закладу.

Результати реалізації

Лідер

Галата Наталія Василівна

Статус

Реалізовано

Звіт про виконання

Підтримали

943

Номер

105

Заходи проєкту

Бюджет