Встановлення індикативної станції моніторингу стану атмосферного повітря у Подільському районі міста Полтави

Встановлення, сертифікованого в Україні, автоматизованого індикативного посту (станції) моніторингу атмосферного повітря у Подільському районі міста Полтави на перехресті проспекту Вавілова та бульвару Богдана Хмельницького для забезпечення якісною інформацією про стан атмосфери мешканців Полтавської міської територіальної громади, гостей громади, які проживають, працюють, вчяться, тощо у Подільському районі міста Полтави

Повний опис проєкту

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря» (далі – Постанова) імплементує в Україні норми ДИРЕКТИВИ 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. На виконання Постанови підготовлено та затверджено Програму державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря для агломерації «Полтава» Полтавської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма), яка погоджена 05 травня 2022 року Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та затверджена рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради 07 липня 2022 року № 234. Згідно з дослідженнями, які містить Програма, агломерація «Полтава» потребує 13 індикативних постів спостереження для здійснення державного моніторингу за станом атмосферного повітря.
Пріоритетом - є встановлення автоматизованого індикативного посту у Подільському районі міста Полтава на перехресті проспекту Вавілова та бульвару Богдана Хмельницького (географічні координати: 49о33’56’’ Пн.ш., 34о34’51’’ Сх.д.), оскільки саме цей район міста не охоплений моніторингом за допомогою стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря (у місті є чотири неавтоматизовані пости Полтавського обласного центру з гідрометеорології: по 2 у Шевченківському та Київському районах міста відповідно). Також зазначене дасть змогу розширити мережу спостереження та отримувати більш достовірні дані про загальний стан якості атмосферного повітря обласного центру.
Встановлюваний індикативний пост за Програмою є транспортно-орієнтованим (здебільшого призначений для вимірів кількості забруднюючих речовин, які попадають в атмосферу від автотранспорту) і буде виконувати наступні функції: автоматичне вимірювання концентрацій аналізованих компонентів (оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу (ТЧ 2,5 та ТЧ 10); збір, обробку, збереження і передачу результатів вимірювань; представлення результатів в різних доступних форматах з подальшим їх оприлюдненням у мережі Інтернет.
Для виконання вище перелічених завдань, а також на виконання пункту 7 Порядку здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2023 №827, пункт спостереження (індикативна станція) встановлюються з врахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
Захід відноситься до природоохоронних на підставі пункту 76 постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Проблема проєкту

Основну проблему у сфері збереження довкілля, яку планується вирішити у межах Полтавської міської територіальної громади за допомогою цього проєкту – це охоплення моніторингом стану атмосферного повітря Подільського району за допомогою стаціонарного посту спостереження за атмосферою, який відсутній у цієї місцевості. Мешканці громади зможуть отримати доступ, якого вони позбавлені, до якісних даних про стан повітря.
Також ці дані органи місцевого самоврядування, органи державної влади, активна громадськість зможуть використовувати для прийняття обґрунтованих рішень стосовно покращення якості атмосфери цього району обласного центру та в цілому міста Полтави.

Спроможності місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської міської територіальної громади та місцевого бюджету суттєво обмежені і несумірні з витратами для виконання заходів Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря для агломерації «Полтава», не дають змоги придбати дорого-вартісне обладнання без залучення коштів з інших джерел фінансування, які не заборонені законодавством.

Мета проєкту

Інформування населення про стан атмосферного повітря у будь-який час. Тобто кожна людина буде забезпечена у вільному доступі інформацією щодо забруднення атмосферного повітря конкретної території в конкретний час (автоматизована система моніторингу навколишнього повітря, до складу якої увійде зазначений пост, дозволить виконувати одне із найважливіших завдань: отримувати достовірні відомості щодо вмісту в атмосферному повітрі забруднювальних речовин).
Крім того – інформаційне обслуговування органів державної влади (центральних, територіальних органів державної влади, Полтавської обласної державної/військової адміністрацій), органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також населення міста, гостей міста Полтава і міжнародних організацій.

Співорганізатори і партнери проєкту

- Полтавська обласна рада;
- Виконавчий комітет Полтавської міської ради;

- Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста виконавчого комітету Полтавської міської ради (виконавчий орган Полтавської міської ради, що виконує функції органу управління якістю атмосферного повітря відповідно до рішення третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 19 березня 2021 року (зі змінами)).

Залучені сторони і цільова аудиторія проєкту?

- Полтавська міська територіальна громада (переважно члени громади, які мешкають, працюють, вчяться, тощо у Подільському районі обласного центру);
- Органи державної влади;
- Органи місцевого самоврядування;
- Громадські організації;
- Міжнародні організації;
- Гості міста.

Очікувані результати проєкту

Створення системи сучасного моніторингу атмосферного повітря у місті Полтава, до складу якої увійде індикативна станція моніторингу стану атмосферного повітря у Подільському районі міста Полтава, дозволить здійснювати оцінку стану атмосферного повітря та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище, здоров’я та життєдіяльність населення; прогнозувати стан атмосферного повітря і його зміни; здійснювати моніторинг та оцінку впливу на якість повітря заходів, спрямованих на обмеження викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря; створити інформаційно-аналітичну систему даних про якість повітря; інформувати населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення; реалізувати заходи з управління якістю повітря, зокрема підготовки та виконання планів поліпшення якості повітря, короткострокових планів; досягти екологічно безпечних умов для проживання населення; підвищити ефективність реалізації регіональної екологічної політики в цілому.
За результатами реалізації проєкту «Встановлення індикативної станції моніторингу стану атмосферного повітря у Подільському районі міста Полтави» члени громади, які мешкають, працюють, вчяться, тощо у Подільському районі обласного центру будуть забезпечені у вільному доступі інформацією щодо забруднення атмосферного повітря на конкретної території в конкретний час (автоматизована система моніторингу навколишнього природного середовища, до складу якої увійде зазначена станція, дозволить виконувати одне із найважливіших завдань: отримувати достовірні відомості щодо вмісту в атмосферному повітрі забруднювальних речовин).

Масштабування та реклама проєкту

Масштаб охоплення спостереженнями стану атмосферного повітря індикативною станцією моніторингу – Подільський район м. Полтава навколо перехрестя проспекту Вавілова та бульвару Богдана Хмельницького (в залежності від напряму вітру).
Рекламування проєкту планується забезпечити за допомогою електронних засобів масової інформації, а також офіційних веб-порталів органів місцевого самоврядування (Полтавська міська рада, Подільська районна у м.Полтава рада), соціальних мереж, небайдужої молоді та студентства, тощо.

Лідер

ВДОВЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА

Статус

Брав участь

Підтримали

21

Номер

30

Заходи проєкту

Бюджет