“Еко-лабораторія GreenSchool” для учнів та вчителів Соколовобалківського ЗЗСО І – ІІІ ступенів (Нехворощанської ОТГ)

Сьогодні, в умовах Нової української школи, пріоритет мети освіти змістився в бік формування діяльнісних здібностей. Проведення експерименту, лабораторних досліджень, моделювання, при вивченні природничої освітньої галузі, є обов’язковим. Формуванню природничої компетентності навичок наукової діяльності слугуватимуть сучасні лабораторії. Наш навчальний заклад має бути в авангарді суспільних змін, тому і плануємо створити сучасну еко–лабораторію, доповнити STEM-зону сучасними LCD мікроскопами, натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням для формування екологічної компетентності. В умовах сьогодення, через часті сигнали повітряної тривоги, заклад часто працює дистанційно,тому маючи мультимедійний проєктор,сучасну дошку-екран,спеціалізовані меблі та лабораторне обладнання,учитель,шляхом демонстрації,матиме змогу провести якісний онлайн урок, лабораторне дослідження чи практичну роботу,тобто,формувати в учнів екологічну компетентність за межами школи.

Повний опис проєкту

Погіршення стану навколишнього середовища, що впливає на здоров’я та життєдіяльність людей, зактуалізувало розв’язання екологічних проблем надважливих для людства. Проте, ефективність їх вирішення залежить від екологічного виховання суспільства в цілому і молоді зокрема.
У процесі формування екологічної компетентності учнів важливим є високий рівень екологічної свідомості самого вчителя, адже дітям властиве наслідування дій дорослого. Сучасний учитель має ефективно діяти, мати відповідне наочне та лабораторне обладнання для реалізації діяльнісного підходу.
Цього навчального року учні Нової української школи перейшли з початкової в базову. Вони навчаються за новим Державним стандартом базової середньої освіти, головна мета якого – створити школу, в якій буде комфортно, яка дасть учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті, школу, де вчать критично мислити, експериментувати, досліджувати, моделювати.
Наш навчальний заклад має бути в авангарді суспільних змін, тому і плануємо створити сучасну еко–лабораторію для дослідження та вивчення природничих дисциплін, доповнити STEM-зону сучасними LCD мікроскопами, натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням для формування екологічної компетентності.
В умовах сьогодення, через часті сигнали повітряної тривоги, заклад інколи працює дистанційно, тому маючи мультимедійний проєктор, сучасну дошку-екран, спеціалізовані меблі та лабораторне обладнання, учитель, шляхом демонстрації, матиме змогу провести якісний онлайн урок, лабораторне дослідження чи практичну роботу, тобто, формувати в учнів екологічну компетентність за межами школи.
Оскільки на території нашого села здійснюється видобування нафти та газу, наявність метеостанції, набору реагентів SCHOOL для аналізу води та аналізатора кислотності і вологості ґрунту, дадуть можливість учням на практичних заняттях моніторити екологічний стан своєї місцевості, досконаліше спостерігати за погодними явищами та кліматом.
Навчальний заклад має в постійному користуванні земельну ділянку, де щороку учні спільно з педагогами та вченим-агрономом закладають дослід та спостерігають за сільськогосподарськими культурами, тому «Натуральні об’єкти та лабораторне обладнання» дозволить провести неймовірну кількість цікавих і практично значущих дослідницьких робіт по дослідженню екології ґрунту, опадів, води, продуктів харчування. А маючи «Лабораторію для спостереження за ростом і розвитком рослин» в учнів більше проявлятиметься інтерес до дослідницької діяльності в пізнанні рослинного світу.
При реалізації даного проєкту, учні зможуть визначати якість води, склад ґрунту, виявляти вміст нітратів, заліза та вітаміну С в продуктах харчування. Діти оволодіють методами навчально-пізнавальної діяльності, елементарними дослідницькими вміннями через експерименти та спостереження, матимуть можливість спостерігати за етапами розвитку та вивчення будови рослини, моніторити екологічний стан місцевості.

Проблема проєкту

Нічого не стоїть на місці, Нова українська школа має бути екологічною, сучасною. На сьогодні в приміщенні нашого закладу частково залишаються кабінети, дизайн, стан та матеріальна база яких відповідає минулому століттю. Ми пропонуємо влаштувати сучасну еко – лабораторію з природничих дисциплін для формування екологічної, природничої компетентності в учнів. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати знання в практичній діяльності дасть можливість виховати свідомо екологічних громадян. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати підготує майбутніх фахівців - екологів.

Мета проєкту

Створити сучасну еко – лабораторію з природничих дисциплін в приміщенні Соколовобалківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нехворощанської ТГ Полтавської області. Сприяти утворенню атмосфери розуміння природи і сучасних технологій, здатності застосовувати знання в практичній діяльності. Дати можливість учням виявляти дослідницькі проблеми, досліджувати природу самостійно чи в групі, презентувати результати досліджень, визначати та аналізувати проблеми довкілля, відповідально та ощадно використовувати природні ресурси, прогнозувати екологічні наслідки результатів діяльності людини.

Співорганізатори і партнери проєкту

Полтавська обласна рада, виконавчий комітет Нехворощанської сільської ради, відділ освіти виконавчого комітету Нехворощанської сільської ради, учні та вчителі Соколовобалківського ЗЗСО І – ІІІ ступенів, батьки.

Залучені сторони і цільова аудиторія проєкту?

Цільова аудиторія – учні та батьки.

Очікувані результати проєкту

1. Дослідження та моделювання підвищить інтерес у здобувачів освіти до вивчення природничих наук, що в свою чергу призведе їх до правильного вибору професії в майбутньому.
2. Формування екосвідомості учнів за рахунок продуктивної роботи на уроці в екологічно грамотному просторі.
3. Наявність сучасного обладнання в кабінеті підвищить ефективність навчального процессу, надасть можливість як педагогу, так і учням використовувати новітні технології та сучасне обладнання на уроці.

Масштабування та реклама проєкту

Розміщення дописів та роликів в соціальних мережах, виступи шкільної екологічної агітбригади «Джерело»

Лідер

ПОГЛАЗОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Статус

Переможець

Підтримали

695

Номер

69

Заходи проєкту

Бюджет